Anunturi - POIM


Apr 3, 2018

 

Anunț de început proiect

 

Nume contract de finanțare: Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț, în perioada 2014 – 2020

Valoarea contract: 20.309.656,84 lei

 

Perioada de implementare: 24 luni

Data de începere: 19.10.2016

Data finalizare: 14.09.2018

Locul de implementare: județul Neamț, România

Obiectul contractului: Acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritatea de Management POIM (Programul Operațional Infrastructura Mare), pentru implementarea Proiectului nr. <cod SMIS2014+> 116745 intitulat: ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț, în perioada 2014-2020”