A fost publicat în noul SICAP la secțiunea –  Inițieri de proceduri de achiziție/Anunțuri de participare simplificate/Număr anunț – următorul anunț de participare simplificat, cu data limită de depunere on line a ofertelor 07.09.2021, ora 15:00:

SCN1091924 – Furnizare electropompe apă potabiă si apă uzată, pe doua loturi.