Compania Judeţeană APA SERV S.A. a iniţiat achiziţia directă privind atribuirea pe bază de adresa emitere comanda: “Asigurare de risc profesional a directorului economic interimar 4 luni si Asigurarea salariatilor pentru risc de accidente si boli profesionale 12 luni”, conform anunțului publicitar din SICAP nr. ADV1264354, din data de 30.12.2021, cu dată limită de depunere 06.01.2021, ora 12:00. Anunțul poate fi accesat astfel: https://sicap-prod.e-licitatie.ro, Meniu, Inițieri de proceduri de achiziție, Publicitate anunțuri, nr. anunț: ADV1264354, data publicare: 30.12.2021, filtrează sau

Link accesare anunt in SICAP: http://e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100372985