IN ATENTIA UTILIZATORILOR SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL ROMAN

PE ACEASTA CALE VA INFORMAM ASUPRA URMATOARELOR:

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 302/18.12.2023, Municipiul Roman a decis delegarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare catre un alt operator regional. In data de 20.06.2024, prin Hotararea ARSACIS nr.24, s-a aprobat si semnat Actul Aditional nr.6 la contractul de delegare, act ce prevede la art.1 faptul ca Municipiul Roman a delegat catre Apavital SA gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
Prin urmare, Compania Judeteana Apa Serv SA nu mai are delegat serviciului public de alimentare cu apa si canalizare aferent Municipiului Roman.
Aplicand prevederile Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare consolidat si armonizat pentru intreaga arie de operare, aprobat prin Hotararea nr. 17/26.06.2023 a ADI AQUA NEAMT si ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 28/13144/10.08.2009,
Tinand cont de adresa Municipiului Roman nr. 48909/13621/02.07.2024,
Va aducem la cunostinta ca , incepand cu data de 15.07.2024, Compania Judeteana APA SERV S.A. nu va mai furniza/presta serviciul de alimentare cu apa si/sau de canalizare in Municipiul Roman.
Va rugam sa asigurati accesul reprezentantilor companiei la caminul de bransament pentru citirea contorilor, in vederea emiterii facturii de regularizare a serviciului furnizat. Precizam ca aceasta actiune va avea loc in perioada 05 -12 iulie 2024.

Va multumim pentru colaborare!
COMPANIA JUDETEANA APA SERV