Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de casiera din cadrul Serviciului Financiar.

1. Definirea oficială a postului: casier.
Poziţie COR: 523003.
2. Nivelul de studii: studii medii.
3. Calificare necesară: Constituie avantaj studiile economice.
4. Experiență profesională: Constituie avantaj experienţa în activităţi similare cu cele ale postului.
5. Departament: Serviciului Financiar.
6. Cunoştinţe:
-Decret 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă ale unităţilor;
-Legea nr.70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar;
-Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor;
-Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datorii si capitalurilor proprii;
-Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Reglementarile in vigoare in domeniul contabilitatii si fiscalitatii;
-Legea serviciilor comunitare de utilitatii publice nr.51/2006;
-Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr.241/2006;
-Cunoaşterea structurii şi modului de operare al Companiei;
-Operare PC ( MS Office).
7.Calităţi şi aptitudini:
– persoană orientată spre scopuri clar delimitate, conştiincioasă;
– exigenţă, meticulozitate;
– rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
– un bun echilibru emoţional;
– rezistentă la sarcini repetitive (capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini);
– autonomie personală.

Persoanele interesate vor depune Scrisoare de intenţie şi CV, precum și copii ale documentelor care atestă studiile/calificările impuse de cerințele postului, la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 19.08.2022, orele 12.00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 13.30, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.
Concursul va avea loc în data de 22.08.2022, cu începere de la ora 10.00, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20, și va consta într-o testare scrisă şi practică urmată de interviu.

Candidații selectati vor prezenta în original actul de identitate si isi vor da consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Punctajul se va acorda astfel:
– testarea scrisă şi practică totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;
– interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte cu pondere de 30% din punctajul total;
– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testarea practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea scrisa/practică si 42 de puncte la interviu. Persoanele care nu vor obţine punctajul minim la proba scrisă, nu vor fi invitate la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Bibliografie pentru testarea scrisă:
-Decret 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă ale unităţilor;
-Legea nr.70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar;
-Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor;
-Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr.241/2006;

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare – Resurse Umane.