Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui număr de două posturi de instalator în cadrul Sectorului Înmagazinare-Distribuție la Zona Operațională Est Roman.

Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui număr de două posturi de instalator în cadrul Sectorului Înmagazinare-Distribuție la Zona Operațională Est Roman.

1. Definirea oficială a postului: instalator – poziţie COR: 712602-instalator apă-canal;
2. Nivelul de studii: Şcoală profesională, liceu industrial de specialitate sau cursuri de calificare în meseria de instalator.
3. Calificare necesară: calificare în meseria de instalator apă-canal. Constituie avantaj experienţă de minimum 3 ani în activitate/activităţi similare (ex. instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze).
4. Departamente: Sectorul Înmagazinare-Distribuție Est Roman.
5. Cunoştinţe:
– Structura reţelelor de alimentare cu apă;
– Cunoştinţe de mecanică, hidraulică, instalaţii;
– Cunoaşterea specificului Companiei Județene Apa Serv S.A.
6. Calităţi şi aptitudini:
– persoană orientată spre scopuri clar delimitate, conştiincioasă;
– exigenţă, meticulozitate;
– rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
– un bun echilibru emoţional.
Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghescu nr. 20, sau la Punctul de lucru situat în Mun. Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 259, ori, pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 26.01.2022, orele 14.00 urmând ca până la orele 16.00 ale aceleiaşi zile să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 28.01.2022, cu începere de la ora 10.30, la Punctul de lucru situat în municipiul Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 259 și va consta într-o testare practică urmată de interviu.
Punctajul se va acorda astfel:
– testarea practică totalizeaza 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;
– interviul va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total
– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea practică si 42 de puncte la interviu.
Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.
Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare – Resurse Umane.