Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui post de Chimist/Biochimist, din cadrul Laboratorului de Analize APotabilă Roman.

 

 1. Definirea oficială a postului, conform COR: cod 214512 – biochimist;
 2. Nivelul de studii: Studii superioare chimie.
 3. Calificare necesară: chimist/biochimist.

Constituie avantaj experienţă în activităţi similare.

 1. Departament: Laboratorului de Analize Apă Potabilă Roman.
 2. Atribuţii principale:
 •   Monitorizarea calităţii apei brute şi a apei potabile.
 •   Asigurarea conformităţii modului de efectuare a analizelor de laborator conform       graficului de lucru intocmit de sef laborator.
 1. Cunoştinţe:
 • Notiuni generale de chimie analitica;
 • Cunostinţe specifice ale activităţilor desfăşurate în Laborator;
 • Legislaţia în vigoare privind calitatea apei potabile;
 • Legislaţia privind normele de protecţia muncii;
 • Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei;
 • Operare PC ( Word, Excel).

 

 1. Caracteristici de personalitate:              
 • Persoană orientată spre acţiune;
 • Conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor, responsabilă;
 • Abilitatea de a-şi menţine echilibru emoţional în situaţii de stres;
 • Autonomie personală.

Persoanele interesate vor depune Scrisoare de intenţie şi CV, precum și copii ale documentelor care atestă studiile/calificările impuse de cerințele postului, la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, respectiv, la Punctul de lucru situat în Mun. Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 259, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 30.09.2022, orele 12.00, urmând ca în aceeaşi dată, până la orele 13.30, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 03.10.2022, cu începere de la ora 10.30 la Sediul Companiei din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, şi va consta într-o testare scrisă urmată de interviu.

Candidații selectați vor prezenta în original actul de identitate și își vor da consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Punctajul se va acorda astfel:

– testarea scrisă, totalizeaza 100 pct și va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde șapte criterii de apreciere care totalizeaza 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total;

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare scrisă/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la testarea scrisă și 49 de puncte la interviu.

Termenul pentru afişarea rezultatelor la sediul Companiei din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20, respectiv, la Punctul de lucru situat în Mun. Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 259, sau pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/index.php?page=noutati, este de maximum 5 zile de la data deşfaşurării concursului;

Termenul pentru eventualele contestaţii, este de două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la sediul Companiei/pe pagina de internet/comunicării.

Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor: maximum două zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei;

Termenul pentru afişarea rezultatului contestaţiilor la sediul Companiei/pe pagina de internet: maximum o zi lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de soluţionare a contestaţiei;

Termenul pentru prezentare, în vederea angajării, a candidatului admis: maximum 5 zile de la data afişării rezultatului contestaţiilor.

Tematica pentru lucrarea scrisă se regăsește aici.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340, interior 150, Compartimentul Resurse Umane.