Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui număr de două posturi de electrician în cadrul Sectorului Epurare Ape Uzate Sud.

 1. Definirea oficială a postului, conform COR: cod 741307, electrician de întreţinere și reparaţii.
 2. Nivelul de studii: Şcoală profesională sau studii medii tehnice de specialitate.
 3. Calificare necesară: Electrician pentru instalaţii de joasă şi medie tensiune.

Constituie avantaj autorizare ANRE şi/sau experienţă în activităţi similare.

 1. Departament: Sectorului Epurare Ape Uzate Sud.

             Activitatea se desfăşoară în ture de 12 ore.

 1. Cunoştinţe:
 • Instalatii Electrice, masini electrice, elemente de automatizari;
 • Autorizarea electricienilor, agenda electricianului;
 • Regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;
 • cunoașterea caracteristicilor și părţilor componente ale utilajelor aferente sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;
 • cunoașterea procesului tehnologic de captare apă brută, colectare și epurare ape uzate.
 1. Calităţi şi aptitudini:  

–  persoană conştiincioasă, corectă, responsabilă;

–  înclinaţii pentru rezolvarea practică a problemelor;

– meticuloasă şi riguroasă în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;

–  un bun echilibru emoţional;

–  autonomie personală.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 05.08.2022, orele 14.00, urmând ca în aceeaşi dată, până la orele 13.30, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 08.08.2022 cu începere de la ora 09.00, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20 şi va consta într-o testare scrisă și practică, urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

– testarea scrisă şi testarea practică totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte cu pondere de 30% din punctajul total;

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testarea scrisă/practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea scrisă și practică și 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

 

Bibliografie pentru testare scrisă electricieni:

– Manualul Instalaţiilor Electrice

– Manualul pentru autorizarea electricienilor

– Agenda Electricianului

– Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare, aflat pe pagina de internet a Companiei http://www.apaserv.eu/ la secțiunea Legislație.

 

Informaţii suplimentare găsiţi şi pe pagina de internet http://www.apaserv.eu/ şi la tel. 0233-233340 interior 150, Compartimentul Resurse Umane.