Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui număr de două posturi vacante de “instalator în cadrul Sectorului Contorizare-Producție, la Zona Operaţională Nord Tîrgu Neamț.

 Definirea oficială a postului: Instalator.

  1. Poziţie COR: 712602 – instalator apă, canal.
  2. Nivelul de studii: Şcoală profesională sau studii medii tehnice de specialitate
  3. Calificare necesară: Calificarea în meseria de instalator apă, canal. Constituie avantaj experienţa în activităţi similare. Să dețină permis de conducere categoria B.
  4. Departament: Sectorul Contorizare-Producție, la Zona Operaţională Nord Tîrgu Neamț.
  5. Cunoştinţe:
  • Regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă;
  • Structura reţelelor de alimentare cu apa;
  • Cunoştinţe de mecanică, hidraulică, instalaţii
  • Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei Județene Apa Serv S.A.
  1. Calităţi şi aptitudini:  

– persoană conştiincioasă;

– exigenţă, meticulozitate;

– rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;

– un bun echilibru emoţional.

Persoanele interesate vor depune Scrisoare de intenţie şi CV, precum și copii ale documentelor care atestă studiile/calificările impuse de cerințele postului, la Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din oraşul Tîrgu Neamţ, str. Aleea Salcâmilor nr. 3, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 29.07.2022, orele 12.00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 13.30, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 01.08.2022, cu începere de la ora 10.30, la Punctul de lucru al Companiei din oraşul Tîrgu Neamţ, str. Aleea Salcâmilor nr. 3 și va consta într-o testare practică urmată de interviu.

Candidații selectați vor prezenta în original actul de identitate și își vor da consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Punctajul se va acorda astfel:

– testarea practică totalizeaza 100 puncte si va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total;

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testarea practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea practică și 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340, interior 150, Compartimentul Resurse Umane.