Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de Conducător autospeciale din cadrul Coloanei Auto Sud Piatra Neamţ-Bicaz.

1. Definirea oficială a postului: Conducător autospeciale;

Poziţie COR: 833204.

  1. Nivelul de studii: Studii elementare, medii, scoala profesionala auto;

  2. Calificare necesară: Calificarea în meseria de şofer, permis de conducere categoria B, C, E, Certificat de Pregatire Profesionala (CPI/CPP).

Experienta in domeniu: minim 1 an in activitati similare;

4. Departament: Coloana Auto Sud Piatra Neamţ.

5. Cunoştinţe:

  • Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei Judeţene Apa Serv S.A.

  • Cunostinte medii de mecanica auto;

  • Asigurarea condiţiilor de desfăşurare în siguranţa a lucrării;

  • Montarea/demontarea echipamentele;

  • Manevrarea echipamentelor;

  • Realizarea transportul rutier de încărcături prin intermediul unui vehicul cu tonaj mare;

  • Respectarea normelor privind siguranta circulatiei pe drumurile publice OUG 195/2005.

6. Calităţi şi aptitudini:

– Persoană conştiincioasă şi serioasă, responsabilă;

Persoană capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini.

7. Aptitudini cognitive:

Abilitatea generală de învăţare – capacitatea de a dobândi noi cunoştinţe şi de a opera cu ele.

Capacitate decizională – capacitatea de a lua decizii, de a alege alternativa cea mai raţională dintr-o mulţime de variante disponibile (raţionalitatea decidentului).

8. Caracteristici de personalitate:

– Persoană conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor, responsabilă;

– Rezistentă la sarcini repetitive (capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini);

– Un bun echilibru emoţional;

– Autonomie personală.

Persoanele interesate vor depune Scrisoare de intenţie şi CV, precum și copii ale documentelor care atestă studiile/calificările impuse de cerințele postului, la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 09.12.2022, orele 12.00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 13.30, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 12.12.2022, cu începere de la ora 10.00 la Compania Judeţeană Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20 şi va consta într-o testare practică urmată de interviu.

Candidații selectati vor prezenta în original actul de identitate si isi vor da consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Punctajul se va acorda astfel:

– testarea practică, totalizează 100 pct şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 50 de puncte la testarea practică și 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Compartiment Resurse Umane.