Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de electrician din cadrul Sisteme Locale Comunale Targu Neamt.

 

 1. Definirea oficială a postului: electrician.

Poziţie COR: 741307.

 1. Nivelul de studii: Şcoală profesională sau studii medii tehnice de specialitate, ori curs de calificare.
 2. Calificare necesară: Electrician pentru instalaţii de joasă şi medie tensiune. Constituie avantaj specializarea în domeniul automatizărilor, profil electric.
 3. Experiență profesională: Constituie avantaj experienta in activitati similare cu cele ale postului.
 4. Departament: Sisteme Locale Comunale Targu Neamt. Activitatea care se desfăşoară la 8 ore.
 5. Cunoştinţe:
 • Regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;
 • cunoașterea caracteristicilor și părţilor componente ale instalaţiilor electrice specifice;
 • Cunoașterea specificului Companiei Județene Apa Serv S.A.
 1. Calităţi şi aptitudini:  
 • persoană orientată spre scopuri clar delimitate, conştiincioasă;
 • exigenţă, meticulozitate;
 • rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
 • un bun echilibru emoţional.

Persoanele interesate vor depune Scrisoare de intenţie şi CV, precum și copii ale documentelor care atestă studiile/calificările impuse de cerințele postului, la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din oraşul Tîrgu Neamţ, str. Aleea Salcâmilor nr. 3, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 03.06.2022, orele 12.00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 13.30, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 06.06.2022, cu începere de la ora 10.30, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din oraşul Tîrgu Neamţ, str. Aleea Salcâmilor nr. 3, și va consta într-o testare scrisă şi una practică urmată de interviu.

 

Candidații selectati vor prezenta în original actul de identitate si isi vor da consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Punctajul se va acorda astfel:

– testarea scrisă şi practică totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte cu pondere de 30% din punctajul total;

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testarea practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

 

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea scrisă si 42 de puncte la interviu. Persoanele care nu vor obţine punctajul minim la proba scrisă, nu vor fi invitate la interviu.

 

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Bibliografie pentru testarea scrisă:

 •       – Manualul Instalaţiilor Electrice
 •       – Manualul pentru autorizarea electricienilor
 •       – Agenda Electricianului
 •       – Elemente de Automatizare – pentru departajare
 •       – Maşini Electrice şi Automatizări – pentru departajare.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Compartiment Resurse Umane.

ploatare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;

 • cunoașterea caracteristicilor și părţilor componente ale instalaţiilor electrice specifice;
 • Cunoașterea specificului Companiei Județene Apa Serv S.A.
 1. Calităţi şi aptitudini:  
 •    persoană orientată spre scopuri clar delimitate, conştiincioasă;
 •    exigenţă, meticulozitate;
 •    rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
 •    un bun echilibru emoţional.

Persoanele interesate vor depune Scrisoare de intenţie şi CV, precum și copii ale documentelor care atestă studiile/calificările impuse de cerințele postului, la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din oraşul Tîrgu Neamţ, str. Aleea Salcâmilor nr. 3, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 03.06.2022, orele 12.00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 13.30, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 06.06.2022, cu începere de la ora 10.30, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din oraşul Tîrgu Neamţ, str. Aleea Salcâmilor nr. 3, și va consta într-o testare scrisă şi una practică urmată de interviu.

Candidații selectati vor prezenta în original actul de identitate si isi vor da consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Punctajul se va acorda astfel:

– testarea scrisă şi practică totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte cu pondere de 30% din punctajul total;

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testarea practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

 

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea scrisă si 42 de puncte la interviu. Persoanele care nu vor obţine punctajul minim la proba scrisă, nu vor fi invitate la interviu.

 

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

 

Bibliografie pentru testarea scrisă:

– Manualul Instalaţiilor Electrice

– Manualul pentru autorizarea electricienilor

– Agenda Electricianului

– Elemente de Automatizare – pentru departajare

– Maşini Electrice şi Automatizări – pentru departajare.

 

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Compartiment Resurse Umane.