Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de electrician în cadrul Staţiei de Epurare Ape Uzate Bicaz.

 1. Definirea oficială a postului, conform COR: cod 741307, electrician de întreţinere și reparaţii.
 2. Nivelul de studii: Şcoală profesională sau studii medii tehnice de specialitate.
 3. Calificare necesară: Electrician pentru instalaţii de joasă, medie şi înaltă tensiune.

Constituie avantaj autorizare ANRE şi/sau experienţă în activităţi similare.

 1. Experienţă:constituie avantaj experienta de minim 2 ani in activităţi similare.
 2. Departament: Staţia de Epurare Ape Uzate Bicaz.

             Activitatea se desfăşoară în ture de 12 ore.

 1. Cunoştinţe:
 • Instalatii Electrice, masini electrice, elemente de automatizari;
 • Autorizarea electricienilor, agenda electricianului;
 • Regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;
 • cunoașterea caracteristicilor și părţilor componente ale utilajelor aferente sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;
 • cunoașterea procesului tehnologic de captare apă brută, colectare și epurare ape uzate.
 1. Calităţi şi aptitudini:  
 • persoană conştiincioasă, corectă, responsabilă;
 • înclinaţii pentru rezolvarea practică a problemelor;
 • meticuloasă şi riguroasă în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
 • un bun echilibru emoţional;
 • autonomie personală.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 04.03.2021, orele 14.00, urmând ca în aceeaşi dată, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 05.03.2021 cu începere de la ora 10.00, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20 şi va consta într-o testare scrisă si testare practică urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

 • testarea scrisă şi testarea practică totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;
 • interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte cu pondere de 30% din punctajul total;
 • formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testarea scrisă/practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea scrisă/practică si 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

 

Bibliografie pentru testare scrisă electricieni:
– Manualul Instalaţiilor Electrice
– Manualul pentru autorizarea electricienilor
– Agenda Electricianului
– Elemente de Automatizare
– Maşini Electrice şi Automatizări.
– Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare, aflat pe pagina de internet a Companiei http://www.apaserv.eu/ in sectiunea Legislatie.

Informaţii suplimentare găsiţi şi pe pagina de internet http://www.apaserv.eu/ şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare – Resurse Umane.