Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de “instalator în cadrul Sectorului Distribuţie-Reparaţii, la Zona Operaţională Sud Piatra Neamţ-Bicaz.

  1. Definirea oficială a postului:Instalator.
  2. PoziţieCOR: 712602 -instalator apă, canal.
  3. Nivelul de studii: Şcoalăprofesionalăsau studii medii tehnice de specialitate
  4. Calificare necesară:Calificarea în meseria de instalator apă, canal. Constituie avantajexperienţa în activităţi similare.
  5. Departament: Sectorul Distribuţie-Reparaţii Zona Sud.
  6. Cunoştinţe:  

– Regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă;

– Structura reţelelor de alimentare cu apa;

– Cunoştinţe de mecanică, hidraulică, instalaţii

– Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei Județene Apa Serv S.A.

  1. Calităţi şi aptitudini:

– persoană orientată spre scopuri clar delimitate, conştiincioasă;

– exigenţă, meticulozitate;

– rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;

– un bun echilibru emoţional.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 02.08.2021, orele 14.00 urmând ca până la orele 16.00 ale aceleiaşi zile să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

 

Concursul va avea loc în data de 04.08.2021, cu începere de la ora 09.00, la sediul Companiei din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20 și va consta într-o testare practică urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

– testarea practică totalizeaza 100 puncte si va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total;

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testarea practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea practică si 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare-Resurse Umane.