Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de mecanic în cadrul Compartimentul Sisteme locale de Alimentare cu Apă, la Zona Operațională Sud Piatra Neamț-Bicaz, pentru Sistem Local Bârgăuani.

 1. Definirea oficială a postului, conform COR: cod 723302, mecanic utilaj.
 2. Nivelul de studii: Şcoală profesională sau studii medii tehnice de specialitate, ori curs de calificare.
 3. Calificare necesară: Calificarea în meseria de mecanic. Permis de conducere categoria B.
 4. Experienţă Constituie un avantaj experienţa în activităţi similare cu cele ale postului.
 5. Departament: Compartimentul Sisteme locale de alimentare cu apă, din cadrul Secției Apă Zona Operațională Sud, pentru Sistem Local
 6. Cunoştinţe:
  • Structura reţelelor de alimentare cu apă;
  • Cunoştinţe de mecanică, hidraulică, instalaţii

– Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei Județene Apa Serv S.A.

 1. Calităţi şi aptitudini:  

– persoană conştiincioasă, corectă, responsabilă;

– meticulozitate, înclinaţii pentru rezolvarea practică a problemelor;

– rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;

– un bun echilibru emoţional.

 

Persoanele interesate vor depune Scrisoare de intenţie şi CV, precum și copii ale documentelor care atestă studiile/calificările impuse de cerințele postului, la Registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 03.10.2022, orele 14.00, urmând ca în aceeaşi dată, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 04.10.2022, cu începere de la ora 10.30 la Compania Judeţeană Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20 şi va consta într-o testare practică urmată de interviu.

Candidații selectați vor prezenta în original actul de identitate și își vor da consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Punctajul se va acorda astfel:

– testare practică, ce totalizeaza 100 pct și va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde șase criterii de apreciere care totalizeaza 70 de pct cu pondere de 30% din punctajul total

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare practica/100)x70 + (pct obt interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea practică și 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

 

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340, interior 150, Compartimentul Resurse Umane.