Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de mecanic la Staţia de Epurare Ape Uzate Bicaz.

 1. Definirea oficială a postului: mecanic.Poziţie COR: 723107.
 1. Nivelul de studii: Şcoală profesională sau studii medii tehnice de specialitate.
 2. Calificare necesară: Calificarea în meseria de mecanic.Constituie avantaj experienţa în activităţi similare, precum şi permis de conducere categoria E.
 1. Departament: Staţia de Epurare Ape Uzate Bicaz. Activitatea se desfăşoară în schimburi de 12 ore.
 1. Cunoştinţe:
  •  regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;
  •  cunoaşterea caracteristicilor şi părţilor componente ale sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;
  •  cunoaşterea procesului tehnologic de functionare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;
  • cunoaşterea specificului Companiei.
 1. Calităţi şi aptitudini:  
  •  persoană conştiincioasă, corectă, responsabilă;
  •  înclinaţii pentru rezolvarea practică a problemelor;
  •  meticuloasă şi riguroasă în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
  •  un bun echilibru emoţional;
  •  autonomie personală.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 08.01.2021, orele 12.00, urmând ca în aceeaşi dată, până la orele 13.30, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 12.01.2021 cu începere de la ora 09.00, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20 şi va consta într-o testare scrisă si testare practică urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

 • testarea scrisă şi testarea practică totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;
 • interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte cu pondere de 30% din punctajul total;
 • formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testarea scrisă/practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea scrisă/practică si 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare-Resurse Umane.