Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de Responsabil gestiunea producției în cadrul Compartimentului Producție, pentru Zona Operațională Nord Tîrgu Neamț.

 1. Definirea oficială a postului: Responsabil gestiunea producției.

Poziţie COR: 214409 – Inginer producție.

 1. Nivelul de studii: studii superioaretehnice sau economice.
 2. Calificare / experienţănecesară:minimum 1 an experienţă în domeniu / activități similare cu cele ale postului.
 3. Departament: Compartimentul Producție (pentru Zona Operațională Nord Tîrgu Neamț).
 4. Cunoştinţe:  

– Operare PC (Ms Office – Word, Excel)

– Cunoaşterea structurii şi modului de operare ale Companiei Județene Apa Serv S.A.

– Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Hotărârea nr. 3/20.12.2010 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Neamţ.

– Legea nr. 241/2006, republicată – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

– Legea nr. 51/2006, republicată – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice.

– Ordinul 29/N/1993 al M.L.P.A.T. – privind aprobarea Normativului – cadru privind contorizarea apei.

– Legea nr. 107/1996 – Legea apelor.

 1. Atributii principale:

– Primeşte listele de citiri completate cu indexul contorului;

– Analizează consumurile realizate între două citiri consecutive și solicitarea șefului direct de verificări acolo unde este cazul;

– Operează lunar în calculator indecşii transmişi de către utilizatori pe baza buletinului de autocitire a contorului şi informează şeful departamentului despre posibilele anomalii ale consumului înregistrat;

– Întocmeşte şi semnează listele de verificare pe care le prezintă şefului de departament pentru certificare privind legalitatea, necesitatea şi oportunitatea şi transmiterea lor către Contorizare Consum;

– Efectuează corecţiile necesare şi reglează nivelul producţiei realizate, în urma soluţionării sesizărilor primite de la utilizatori, prin referate de corecţie a cantităţilor facturate;

– Valorifică datele referitoare la volumul serviciilor realizate şi întocmeşte Raportul lunar privind producţia realizată fizic şi valoric, pe Zonă şi pe categorii de servicii.

 1. Aptitudini cognitive:
 • raţionament analitic – capacitatea de a descoperi reguli şi de a utiliza aceste reguli pentru a rezolva probleme de raţionament, precum şi de a extrage concluzii corecte pornind de la diferite afirmaţii:
 • transfer analogic – capacitatea de a aplica în situaţii noi cunoştinţe asimilate anterior;
 • inhibiţie cognitivă – capacitatea de concentrare pe aspectele relevante ale unei sarcini şi ignorarea informaţiilor irelevante (atenţie selectivă).
 • raţionament matematic – capacitatea de a realiza raţionamente matematice, abilitatea de a alege metodele şi formulele matematice pentru a rezolva o anumită problemă.
 • abilitatea de a percepe detalii specifice (grupuri de litere, cifre) din materiale scrise şi tabele;
 • abilitatea de a identifica şi corecta cuvintele şi cifrele greşite dintr-un test;
 • abilitatea de a identifica diferenţele dintre variante diferite ale aceluiaşi test.
 1. Caracteristici de personalitate:
 • persoană conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor, responsabilă;
 • rezistentă la sarcini repetitive (capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini);
 • un bun echilibru emoţional;
 • autonomie personală.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie şi CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 03.08.2021, ora 14.00, urmând ca în aceeaşi zi până la ora 16.00 să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 05.08.2021, cu începere de la ora 09.00, la sediul Companiei din Piatra Neamţ, str. Lt. Draghiescu nr. 20 şi va consta într-o testare scrisă la calculator urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

– testarea scrisă totalizeaza 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare scrisă/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la testarea scrisă şi 49 de puncte la interviu. Persoanele care nu vor obţine punctajul minim la proba scrisă, nu vor fi invitate la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

 

Tematica pentru verificarea cunoştinţelor:

– Legea nr. 241/2006, republicată, a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;

– Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aflat pe pagina de internet a Companiei http://www.apaserv.eu/ în secţiunea Legislaţie;

– Legea nr. 51/2006, republicată – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;

– Legea nr. 107/1996 – Legea apelor.

 

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare – Resurse Umane.