Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de secretara din cadrul Biroului Secretariat-Registratura.

 1. Definirea oficială a postului: secretara. Poziţie COR: 412001.
 1. Nivelul de studii: studii medii.
 2. Calificare necesară: Constituie avantaj experienta in activitati similare cu cele ale postului.
 3. Departament: Biroul Secretariat-Registratura.
 4.  Cunoştinţe:
  • Operare PC (word, excel)
  • Legea nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
  • Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
  • Cunoştinte privind tehnicile de comunicare şi negociere.
  • Alte reglementări în vigoare în domeniul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare.
 1. Calităţi şi aptitudini:                                                                                                                                         
  • persoană orientată spre scopuri clar delimitate, conştiincioasă;
  • exigenţă, meticulozitate;
  • rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
  • un bun echilibru emoţional.
 1.  Aptitudini cognitive:
  • Abilitatea generală de învăţare – capacitatea de a dobândi noi cunoştinţe şi de a opera cu ele.
  • Aptitudine numerică – raţionament matematic – capacitatea de a realiza raţionamente matematice, abilitatea de a alege metodele şi formulele matematice pentru a rezolva o anumită problemă.
  • Abilităţi funcţionăreşti – capacitatea de a identifica detalii semnificative şi greşeli din materiale scrise şi tabele.
  • Capacitate decizională – capacitatea de a lua decizii, de a alege alternativa cea mai raţională dintr-o mulţime de variante disponibile (raţionalitatea decidentului).
 1.  Caracteristici de personalitate:
  • persoană  conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor,responsabilă;
  • rezistentă la sarcini repetitive (capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini);
  • un bun echilibru emoţional;
  • autonomie personală.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 20.01.2021, orele 12.00, urmând ca până la orele 13.30 ale aceleiaşi zile să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 21.01.2021, cu începere de la ora 10.00, la sediu Companiei din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20 şi va consta într-un interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

 • interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 100 de puncte;

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

 Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare – Resurse Umane.