Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de sudor în cadrul Sectorului Distribuţie-Operare la Zona Operaţională Sud Piatra Neamţ.

 • Definirea oficială a postului:

Poziţie COR: 721208.

 1. Nivelul de studii / calificarea necesară: Şcoală profesională, liceu industrial de specialitate sau cursuri de calificare în meseria de sudor
 2. Vechimea în activitate: constituie avantaj experienţa în meseria de sudor/activităţi similare.
 3. Departament: Sectorul Distribuţie-Operare.
 4. Cunoştinţe:  
  • Regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă;
  • Structura reţelelor de alimentare cu apa;
  • Cunoştinţe de mecanică, hidraulică, instalaţii;
  • Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei Județene Apa Serv S.A.
 5. Calităţi şi aptitudini:
 • persoană orientată spre acţiune, conştiincioasă, riguroasă;
 • adaptabilitate mare la sarcini repetitive;
 • capacitatea de a judeca şi acţiona în mod independent;
 • un bun echilibru emoţional.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 27.01.2021, orele 14.00 urmând ca în aceeaşi zi pâna la orele 16.00 să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 29.01.2021, cu începere de la ora 09.00, la sediul Companiei din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 20 și va consta într-o testare practică urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

 • testarea practică, ce totalizeaza 100 de puncte și va avea o pondere de 70% din punctajul total;
 • interviul, ce va cuprinde șapte criterii de apreciere care totalizeaza 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total
 • formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare practica/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea practică și 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare-Resurse Umane.