Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post pe perioadă determinată de Instalator în cadrul Biroului NRW.

 1. Definirea oficială a postului, conform COR: cod 712602, instalator apă, canal.
 2. Nivelul de studii/ calificare: Şcoală profesională, liceu industrial de specialitate sau cursuri de calificare în meseria de instalator şi deţinere de permis de conducere categoria B.
 3. 3. Experienţă necesară: Constituie avantaj experienţă în activităţi similare cu cele ale postului.
 4. Departament: Birou NRW.
 5. Cunoştinţe:
 • structura reţelelor de distribuţie apă;
 • cunoştinţe de mecanică, hidraulică, instalaţii;
 • legislaţia privind serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
 • cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei.
 1. Calităţi şi aptitudini:
 •  persoană conştiincioasă, corectă, responsabilă;
 •  înclinaţii pentru rezolvarea practică a problemelor;
 •  riguroasă în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
 •  un bun echilibru emoţional;
 •  autonomie personală.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, ori, pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 23.02.2021, orele 12.00, urmând ca în aceeaşi dată, până la orele 13.30, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 24.02.2021, cu începere de la ora 10.00, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. și va consta într-o testare practică urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

 • testarea practică, ce totalizează 100 puncte și va avea o pondere de 70% din punctajul total;
 • interviul va cuprinde șapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total;
 • formula de calcul: Punctajul total = (punctaj obţinut la testarea practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea practică și 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Informaţii suplimentare la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare Resurse Umane