Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de instalator în cadrul Sectorului Apă la Zona Operațională Nord Tîrgu Neamţ, pentru activitatea de Distribuţie-Intervenții-Reparații.

1. Definirea oficială a postului: instalator.

Poziţie COR: 712602.

2. Nivelul de studii: Şcoală profesională, liceu industrial de specialitate sau cursuri de calificare.

3. Calificare necesară: instalator apă-canal, sau asimilat.

4. Vechimea în specialitate: minimum 3 ani în activitate sau activităţi similare.

5. Departament: Sectorului Apă Tîrgu Neamţ, pentru activitatea de Distribuţie-Intervenții-Reparații.

6. Cunoştinţe:

– Structura reţelelor de distribuţie apă potabilă

– Cunoştinţe de mecanică, hidraulică, instalaţii.

7. Calităţi şi aptitudini:

persoană orientată spre scopuri clar delimitate, conştiincioasă;

exigenţă, meticulozitate;

rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;

un bun echilibru emoţional.

8. Pachet salarial:

  • salariu de bază și tichete de masă – lunar;

  • vouchere de vacanță – anual;

  • concediu de odihnă plătit, minimum 21 zile lucrătoare – anual;

  •  prime ocazionale de Paște, Crăciun, Ziua Instalatorului;

  • alte drepturi conform Contractului Colectiv de Muncă pe unitate.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 07.12.2022, orele 14.00 urmând ca până la orele 16.00 ale aceleiaşi zile să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 09.12.2022, cu începere de la ora 10.30, la Punctul de lucru al Companiei din Oraşul Tîrgu Neamţ, str. Aleea Salcâmilor nr. 3 şi va consta într-o testare practică urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

testarea practică totalizeaza 100 pct şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de pct cu pondere de 30% din punctajul total

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea practică si 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Compartimentul Resurse Umane.