Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de mecanic auto în cadrul Coloanei Auto Sud Piatra Neamţ-Bicaz.

 1. Definirea oficială a postului, conform COR: 723103 – mecanic auto.
 2. Nivelul de studii: Medii, şcoală profesională.
 3. Calificare necesară: Certificat de calificare profesională de mecanic auto, cu permis de conducere categoria B.
 4. Experienţă: Constituie avantaj experiența în activităţi similare.
 5. Departament: Coloana Auto Sud Piatra Neamţ-Bicaz.
 6. Cunoştinţe:
  • Cunoașterea specificului Companiei Județene Apa Serv S.A.
  • Cunoștințe temeinice mecanice pentru funcționarea, verificarea și repararea parcului auto aparținând Companiei Județene Apa Serv S.A.
 1. Atribuții principale
  • Realizează lucrări, conform repartizării şi dispoziţiilor Şefului direct;
  • Verifică starea tehnică la plecarea în cursă a autovehiculelor și utilajelor împreună cu conducătorul acestora;
  • Execută lucrările de verificare a stării tehnice și reparațiile conform programării făcute de Şeful coloanei auto;
  • Respectă în procesul de reparație utilizarea soluțiilor tehnice în așa fel încât să fie respectate normele privind siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, prevăzute de OUG 195/2005;
  • Localizează şi analizează posibilele defecţiuni, după indicaţiile aparatelor de bord, ale semnalelor acustice, optice sau comportamentului specific al utilajului, identifică efectele şi cauzele ce au produs defecţiunea, piesele defecte şi în cazul imposibilităţii efectuării reparaţiei informează  şeful de coloană;
  • Efectuează reparaţiile, atunci când acestea se realizează în cadrul Companiei;
  • Răspunde de buna funcționare a mijloacelor fixe aflate în dotarea atelierului de reparații;
  • Efectuează reparații prin deplasare la utilajele și autovehiculele aflate la punctele de lucru;
  • În perioada în care este alocat unui sector de activitate, se subordonează şi îndeplineşte sarcini transmise de şeful respectivului sector;
  • Îndeplinește și alte atribuții dispuse de șefii ierarhici.
 1. Calităţi şi aptitudini:  
 • persoană conştiincioasă, corectă, responsabilă;
 • meticulozitate, înclinaţii pentru rezolvarea practică a problemelor;
 • rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
 • un bun echilibru emoţional.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 24.09.2021, orele 12.00, urmând ca în aceeaşi dată, până la orele 13.30, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 27.09.2021, cu începere de la ora 09.00 la Compania Judeţeană Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghescu nr. 20 şi va consta într-o testare practică urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

– testarea practică, totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea practică și 42 de puncte la interviu.

Termenul pentru eventualele contestaţii, este de două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la sediul Companiei/pe pagina de internet/comunicării.

Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor: maximum două zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei;

 Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare-Resurse Umane.