Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent relaţii cu publicul – nivel 1 (studii superioare), în cadrul Serviciului Relaţii Clienţi – Call Center – SCADA.

 

1. Definirea oficială a postului: Referent relaţii cu publicul.

Poziție COR: cod 243216, Analist servicii client.

2. Nivelul de studii: studii superioareîn domeniu, sau asimilat, de economist, inginer, jurist

3. Calificare / experiență necesară: Constituie avantaj experienţa în activitate, sau, în activităţi similare cu cele ale postului.

4. Departament: Serviciului Relaţii Clienţi-Call Call Center- SCADA- activitatea de relaţii cu publicul din cadrul Zonei Operaționale Piatra Neamț – Bicaz.

5. Cunoştinţe:  

– Operare PC ( word , excel);

– Legea nr. 241/2006, republicată – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

– Legea nr. 51/2006, republicată – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;

– Ordinul 29/N/1993 al M.L.P.A.T. – privind aprobarea Normativului – cadru   privind contorizarea apei;

– Legea nr. 107/1996 – Legea apelor;

– Legea nr. 458/2002, republicată – privind calitatea apei potabile;

– O.G. nr. 21/1992, republicată – privind privind protecţia consumatorilor;

– Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al Companiei Județene Apa Serv S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 3/20.12.2010 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Neamţ;

– Cunoştinte privind tehnicile de comunicare şi negociere.

6. Atribuții generale:

– Introduce datele pentru crearea noilor clienţi (preluări branşamente, vidanjări, cereri de proiectare, avize definitive, avize favorabile, etc);

– Acordă relaţii şi informare corectă clienţilor privind serviciile furnizate, facturile emise,    tarife, situaţia contului, convenţii de facturare individuală etc. în scopul asigurării satisfacerii cerinţelor clienţilor;

– Preia şi soluţionează rapid şi cu profesionalism solicitările, reclamaţiile, sesizările verbale şi telefonice ale clienţilor;

– Analizează adresele prezentate de către clienţi, le încadrează conform procedurii în situaţia în care conținutul acestora face obiectul unei reclamații și le înregistrează;

– Verifică şi vizează documentele necesare branşării/racordării, emiterii avizului definitiv, a avizului pentru autorizaţia de construcţie, preluarea branşamentului, restituirii sau transferul soldului creditor, executării de vidanjări, buletinelele de autocitiri indecşi contori, documentaţia privind agreerea agenţilor economici pentru execuţia lucrărilor de branşamente apă, racorduri canalizare şi separări în reţelele aflate în administrarea Companiei Judeţene APA SERV S.A. etc;

– Întocmește răspunsuri către clienți cu privire la documentația primită de la alte departamente și neridicată de către aceștia;

– Întocmeşte rapoarte, informări şi situaţii statistice privind modul de soluţionare a reclamaţiilor şi le inaintează şefului ierarhic.

7. Caracteristici de personalitate:

– persoană conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor, responsabilă;

– rezistentă la sarcini repetitive (capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini);

– un bun echilibru emoţional;

– autonomie personală.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie şi CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 21.07.2021, orele 14.00, urmând ca în aceeaşi zi până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 23.07.2021, cu începere de la ora 09.00, la sediul Companiei din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 20 şi va consta într-o testare scrisă urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

– testarea scrisă totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte cu pondere de 30% din punctajul total;

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la testarea scrisă şi 49 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

 

Tematica subiectelor pentru lucrarea scrisă:

– Legea nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;

– Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;

– Ordinul 29/N/1993 al M.L.P.A.T.;

– Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al Companiei Județene Apa Serv S.A., postat pe site-ul Companiei Județene APA SERV S.A., la rubrica “Informații publice” – “Legislație”.

 

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare – Resurse Umane.