Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Responsabil NRW zona sud Piatra Neamt .

 

 1. Definirea oficială a postului, conform COR: 242107
 2. Nivelul de studii: studii superioare tehnice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în specializările: hidrotehnic, electrotehnic, sau electric.
 3. Experienţă: minimum 2 ani in domeniul studiilor de specialitate. Constituie avantaj experiența în domeniul instalatiilor/retele de apa si de canalizare .

Să dețină permis de conducere categoria B.

 1. Departament: Biroul NRW.
 2. Cunoştinţe:
 • Tehnice, specifice profilului Companie
 • Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei;
 • Cunoştinţe hidraulice şi structura instalatiilor de alimentare cu apa si de canalizare .
 • Legislaţia privind serviciile de alimentare cu apă și de canalizare;
 • Operare P.C. (MS Office). 
 1. Atribuţii Generale:
 • Execută identificări specifice activității biroului: identificarea traseelor rețelelor, identificarea căminelor de vană, identificarea căminelor menajere, identificarea hidranților și a concesiilor acestora, identificarea pierderilor;
 • Întocmește rapoarte privind debitul de noapte și determinare logger pe zona stabilită;
 • Răspunde de îndeplinirea sarcinilor planificate având drept scop utilizarea eficientă a resurselor de care dispune Compania;
 • Întocmește rapoarte (procese verbale de constatare) pentru daunele cauzate companiei de terți;
 • Inspectează și detectează pierderile din rețeaua de distribuție a apei;
 • Solicită de la compartimentele direct implicate date referitoare despre rețeaua de apa, avariile apărute precum și frecvența avariilor în anumite zone stabilind împreună cu acestea zonele de observație și măsurile de control ce se impugn cat si citirile districtuale de pe zonele operationale;
 • Asigură asistența tehnică de specialitate;
 • Verifică la fața locului reclamațiile privind: detectări de pierderi – cu aparatura din dotare; consumatori branșati ilegal la rețelele publice; separări de branșamente, montare de puncte de măsură și control pe domeniul public;
 1. Aptitudini cognitive:

Abilitatea generală de învăţare – capacitatea de a dobândi noi cunoştinţe şi de a opera cu ele.

Aptitudine numerică – raţionament matematic – capacitatea de a realiza raţionamente matematice, abilitatea de a alege metodele şi formulele matematice pentru a rezolva o anumită problemă.

Abilităţi funcţionăreşti – capacitatea de a identifica detalii semnificative şi greşeli din materiale scrise şi tabele.

Capacitate decizională – capacitatea de a lua decizii, de a alege alternativa cea mai raţională dintr-o mulţime de variante disponibile (raţionalitatea decidentului).

 1. Caracteristici de personalitate:
 • persoană orientată spre planificare şi acţiune, conştiincioasă;
 • respectarea părerilor şi drepturilor celorlalţi, bunăvoinţă, atitudine amabilă;
 • capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini cu profesionalism şi
 • răspundere asupra lucrărilor efectuate;
 • un bun echilibru emoţional şi în situaţii de stres sau de risc;
 • nivel crescut de autonomie şi independenţă.

Persoanele interesate vor depune Scrisoare de intenţie şi CV, precum și copii ale documentelor care atestă studiile/calificările impuse de cerințele postului, la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 23.09.2022, orele 13.00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 13.30, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

 

Concursul va avea loc în data de 26.09.2022, cu începere de la ora 09.00, la sediul Companiei din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20 şi va consta într-o testare scrisă (test grilă) urmată de susținerea unui interviu.

Candidații selectați vor prezenta în original actul de identitate și își vor da consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Punctajul se va acorda astfel:

– testarea scrisă totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte cu pondere de 30% din punctajul total;

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la testarea scrisă şi 49 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Tematica pentru testarea cunoştinţelor:

 • Legea nr. 51/2006, republicată – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
 • Legea nr. 241/2006, republicată – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;
 • Ordinul 29/N/1993 al M.L.P.A.T.;
 • Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al Companiei Județene Apa Serv S.A., postat pe site-ul Companiei Județene APA SERV S., la rubrica “Informații publice” – “Legislație”;
 • Cartea “Alimentări cu apă – curs practic pentru studenți”, de Vasile Vâscu, Editura Tehnopress, 2012, ediția a II-a revizuită și adăugită;

 Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare-Resurse Umane.