Având în vedere sezonul estival și temperaturile ridicate preconizate, factori ce favorizează creșterea consumului de apă, Compania Județeană ApaServ S.A. face apel către toți beneficiarii serviciului să folosească în mod rațional apa potabilă din rețeaua publică doar pentru consumul menajer, respectiv să nu folosească apa potabilă pentru irigații sau alte activități gospodărești (udatul gazonului, spălatul trotuarelor/aleilor și al mașinilor etc.), astfel încât furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă să se realizeze în condiții optime pentru toți beneficiarii serviciului.

Întrucât în perioada de caniculă cosumul de apă crește în mod exagerat și este utilizat în alte scopuri decât cele casnice, precum cele agricole sau grădinărești, din experiența de peste ani a Companiei debitul apei poate să scadă în mod drastic, putându-se ajunge chiar la lipsa totală a apei pentru unii utilizatori care locuiesc în zone de relief mai greu accesibile, precum utilizatorii din aval. Astfel, dacă aceste recomandări nu sunt respectate ne vedem nevoiți să acționăm în consecință și să adoptăm politica raționalizării serviciul public de alimentare cu apă pentru a putea asigura satisfacerea nevoilor fiziologice și gospodărești a tuturor consumatorilor. Vă recomandăm să utilizați surse proprii de apă sau să reutilizați apa de ploaie pentru irigare.

Potrivit art. 4, alin (1) din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare republicată, Apa distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodărești ale populației, ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici și, după caz, pentru combaterea și stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale..

Conform prevederilor art. 229 din Ordinul nr.88/2007 al ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală), Utilizatorul este obligat: b) să asigure folosirea eficientă şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoana, unitatea de produs sau puncte de folosință, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare; c) să utilizeze apa numai pentru folosințele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor (…).

Reiterăm faptul că apa nu este un produs comercial, ci un bun comun și o resursă limitată care trebuie protejată și utilizată într-un mod sustenabil, atât din punctul de vedere al calității, cât și al cantității.

Serviciul Relaţii Clienţi