Apa Serv a pus la dispoziția clienților săi, indiferent de calitatea juridică, începând cu 27-05-2019 noua aplicație "Portal clienți" pentru facturi, index și plăți. Rugăm toți clienții care au avut creat cont în aplicația "Contul meu" să-și deschidă cont în noua aplicație "Portal clienți".

Noutati

Jul 9, 2019

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui post de inginer chimist - responsabil laborator analize apă uzata, în cadrul Laboratorului de analize apă uzata Roman


Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui post de inginer chimist - responsabil laborator analize apă uzata, în cadrul Laboratorului de analize apă uzata Roman.concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui post de inginer chimist - responsabil laborator analize apă uzata, în cadrul Laboratorului de analize apă uzata Roman

1. Definirea oficială a postului, conform COR: cod 214513 sau cod 214512.

2. Nivelul de studii: Studii superioare în chimie.         

3. Calificare necesară: inginer chimist - chimist - biochimist.      

Experienţă de minim 3 ani în activităţi similare.

4. Departament: Laboratorul de analize apă uzata - punct de lucru Roman.

5. Atribuţii principale:

Efectuează toate activităţile specifice laboratorului de analize apă uzata.

6. Cunoştinţe:      

- Cunoştinţe specifice activităţilor desfăşurate în laborator;

- Tehnice si de management specifice profilului activitatilor care se desfasoara in companie;

- Tehnologii de tratare a apei;

- Legislaţia privind serviciile de epurare;

- Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei;

- Operare PC ( Word, Excel).

 

 7. Caracteristici de personalitate:                       

- persoană orientată spre acţiune;

- conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor, responsabilă;

- abilitatea de a-şi menţine echilibru emoţional în situaţii de stres;

- autonomie personală.

 

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 01.08.2019, orele 14.00, urmând ca în aceeaşi dată, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 02.08.2019, cu începere de la ora 09.0la Compania Judeţeană Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20 şi va consta într-o testare scrisă urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

- testarea scrisă, totalizeaza 100 pct și va avea o pondere de 70% din punctajul total;

- interviul, va cuprinde șapte criterii de apreciere care totalizeaza 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total

- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare scrisă/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la testarea scrisă și 49 de puncte la interviu.

 

Termenul pentru afişarea rezultatelor la sediul Companiei din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20 / pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/index.php?page=noutati, este de maximum 5 zile de la data deşfaşurării concursului;

Termenul pentru eventualele contestaţii, este de două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la sediul Companiei/pe pagina de internet/comunicării.

Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor: maximum două zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei;

Termenul pentru afişarea rezultatului contestaţiilor la sediul Companiei/pe pagina de internet: maximum o zi lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de soluţionare a contestaţiei;

Termenul pentru prezentare, în vederea angajării, a candidatului admis: maximum 5 zile de la data afişării rezultatului contestaţiilor.

 

Tematica pentru lucrarea scrisă este cea anexata la prezentul anunţ.