Despre executie bransament/racord

 

 

Realizarea unui branşament de apă/racord de canalizare presupune respectarea unor cerinţe şi a unor etape bine definite.

 

Branşamentul – este partea din reţeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri.  Branşamentul, până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţin reţelei publice de distribuţie, indiferent de modul de finanţare a execuţiei.

 

Racordul - este partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord. Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord, aparţine reţelei publice de canalizare .

 

Branşarea/racordarea la sistemul de distribuţie a apei potabile, respectiv la sistemul public de canalizare presupune parcurgerea a 9 etape.

 

Etapele realizării bransamentului/racordului:

 

1. solicitare – emitere aviz de principiu;
2. cerere  proiect clik aici;
3. cerere emitere aviz definitiv pentru branşarea/racordarea la reţelele publice de alimentare cu apă şi canalizare şi proiect clik aici;
4. ridicarea avizului definitiv/achitare taxă;
5. execuţia lucrării cu firma agreată ;
6. solicitarea predării frontului de lucru către ApaServ;
7. solicitare recepţie lucrare;
8. recepţia lucrării;
9. semnarea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.
 

Important!

 

-  Primele patru etape (avizul de principiu, avizul definitiv) sunt obligatorii de parcurs cu ApaServ.
-  Avizul de principiu poate fi favorabil sau nefavorabil; în situaţia în care avizul de principiu este nefavorabil, demersul solicitantului se opreşte la această etapă.
-  Avizul de principiu nu constituie un aviz definitiv. Orice lucrare pe reţelele întreţinute de ApaServ  trebuie să aibă la bază şi un aviz definitiv şi un proiect validate de societatea noastră.
Pentru a putea solicita emiterea avizului definitiv de branşare/racordare şi a proiectului este necesară obţinerea în prealabil a avizului de principiu favorabil.
Pentru o lucrare de calitate şi o bună funcţionare a branşamentului de apă/racordului de canalizare, recomandăm parcurgerea obligatorie a tuturor etapelor.

 

Opţiunea privind alegerea executantului branşamentului/racordului aparţine solicitantului şi va fi exercitată după obţinerea avizului definitiv şi a proiectului.

Execuţia lucrărilor va fi efectuată de  către firme agreeate, după obţinerea avizelor solicitate în certificatul de urbanism şi a autorizaţiei de construire.


În cazul solicitării separării alimentării cu apă, poate fi necesară redimensionarea branşamentului utilizat în comun până la momentul separării.

Redimensionarea se face odată cu execuţia noului branşament, pe cheltuiala solicitantului separării.

Instalaţiile interioare trebuie să corespundă standardelor în vigoare şi să nu constituie un impediment pentru distribuţia apei potabile sau un pericol pentru branşament.

În cazul în care solicitantul este client al Apa Serv pentru un alt imobil/locaţie, este necesar să nu figureze cu facturi neachitate.