Determinarea cantitatilor

Cantitatea de apă potabilă se stabilește prin citirea contorilor, în sistem paușal (conform Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.29/N/1993) sau în baza consumurilor estimate.
 
Cantitatea de apă evacuată în rețeaua de canalizare este egală cu cantitatea de apă consumată. Excepție  fac utilizatorii, agenții econmici, la care prin specificul activității desfășurate, face ca o cantitate de apă să ramână înglobată în produsul finit.
 
Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se emite, cel târziu, până la data de 15 ale lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată.