Elementele facturii

Data: ziua, luna, anul, data emiterii facturii.

 

Data scadenței: data până la care trebuie plătită factura, data după care, în caz de neachitare se percep majorări de întârziere.

 

Perioada facturată: este perioada pentru care a fost facturat serviciul.

 

Index nou: este ultimul index al contorului citit sau autocitit.

 

Index vechi: este ultimul index facturat.

 

Cod client: este marca (numărul) de identificare al utilizatorului (clientului).

 

Denumirea produselor sau serviciilor:  

  • Apă potabilă;
  • Colectare și epurare apă uzată.

 

Cantitatea: este consumul de apă/canalizare, în metri cubi.

 

Prețul unitar: prețul fără taxă pe valoare adăugată.

 

Factura curentă: valoare factură curentă.

 

Sold la data: reprezintă valoarea facturilor neachitate până la data.

 

Majorări: sunt majorările de întârziere calculate la facturile achitate după data scadentă menționată în factură.

 

Total de plată: soldul la data emiterii facturii curente.

Factura se emite, de regulă, lunar.