Apa Serv a pus la dispoziția clienților săi, indiferent de calitatea juridică, începând cu 27-05-2019 noua aplicație "Portal clienți" pentru facturi, index și plăți. Rugăm toți clienții care au avut creat cont în aplicația "Contul meu" să-și deschidă cont în noua aplicație "Portal clienți".

Legislatie

Legea 51/2006              a serviciilor comunitare de utilităţi publice republicată.

Legea 241/2006             a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare republicată.
 
Legea apelor 107/1996
 
Legea 458/2002             privind calitatea apei.
   
Ordinul MLPAT 29/N/1993
 
Regulamentul serviciilor publice de alimentare cu apa
 
 
Compania îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu:
 

-   Legea 31/1990 a societăţilor comerciale republicată;

-   Actul constitutiv;

-   Regulamentul serviciului aprobat prin Hot. ADI AQUA Neamţ;

-   Contractul de delegare a gestiunii.