Master Plan

Aviz CTE

Partea 1

Cap 1 Introducere

Cap 2 Analiza situatiei existente

Partea 2

Cap 3 Prognoze

Cap 4 Obiective nationale si judetene

Cap 5 Analiza optiunilor

Cap 6 Strategia la nivel de judet

Cap 7 Planul de Investitii pe termen lung

Cap 8. Analiza economica si financiara

Cap 9. Studiul de Suportabilitate

Cap 10. Programul de Investitii Prioritare in Infrastructura

Partea 3

Cap 7. Neamt - Canalizare

Cap 8. Plan sisteme de alimentare cu apa

Anexe Capitole

Cap. 3

3.1 Prognoza populatie - urban NT

3.2 Prognoza populatie - rural NT

Cap. 4

4.1 Calitatea apei destinate consumului uman
4.2 Calitatea apei de suprafata destinate prepararii apei potabile
4.3 Prescriptii referitoare la evacuare ape uzate
Cap. 5
5.1
Cap. 7
7.1 Costuri de investiții pe faze și UAT
7.2 Costuri totale de investitii pe categorii de cost pentru toate aglomerarile
7.3 Costuri totale de investitii pe categorii de cost pentru toate UAT
7.4
Cap. 9
 9.1. Model Financiar MP Neamt