Sesizari/Alte intrebari

Reclamaţie - sesizarea realizată în scris sau telefonic de către un client ca urmare a neîndeplinirii funcţiei/rolului unui produs livrat/serviciu prestat de către un furnizor.

 

Conform art.2 din O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, “prin petiție se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naționale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice”, “Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează”, conform art.7 din O.G. nr.27/2002.

 

Formular cerere conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și completată de Legea nr.371/2006, Legea nr.380/2006 si Legea nr.188/2007. 

 

Ca parte a preocupării noastre pentru îmbunataţirea continuă a serviciilor, vă punem la dispoziţie această pagină de înregistrare a reclamaţiilor, folosind formularul de contact de mai jos.

 

 

Inainte de a transmite formularul, vă rugăm să verificați dacă ați completat corect datele. Completarea greșită a acestora face imposibilă comunicarea noastră cu dumneavoastră.