Situatie Contabila

Raportul auditorului independent la 31.12.2018

Raport auditor statutar 2017

Raportul auditorului independent la 31.12.2016

Raportul auditorului independent si raportul administratorilor la 31.12.2015

Raportul auditorului independent la 31.12.2014

Raportul auditorului independent la 31.12.2013

Raportul auditorului independent la 31.12.2012

Raportul auditorului independent la 31.12.2011

 

Situaţii financiare anuale la 31.12.2011

Situații financiare anuale la 31.12.2012

Situații financiare anuale la 31.12.2013

Situații financiare anuale la 31.12.2014

Situații financiare anuale la 31.12.2015

  

 

Raportări financiare la 30.06.2012

Raportări financiare la 30.06.2013

Raportări financiare la 30.06.2014

Raportări financiare la 30.06.2015