Termeni

Branşament de apă - partea din reţeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branşamentul deserveşte un singur utilizator.

 

Contorul de branşament - este aparatul de măsurare a volumului de apă care trece din reţeaua publică de distribuţie spre consumator, fiind punctul de delimitare a reţelei publice de reţeaua interioară.

 

Repartitor de costuri - aparat utilizat în imobilele condominiale dotate cu instalaţii interioare de utilizare comune, în scopul individualizării consumurilor şi repartizării pe proprietăţi/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apă înregistrat la nivelul branşamentului imobilului.

 

Diferențele între contorul de branșament şi repartitorul debitmetric (de costuri), se explică prin:

- Diferențe de clasă de precizie;
- Pierderi de apă între căminul de branșament și instalația blocului sau pierderi pe rețelele și instalațiile interioare;
- Necorelarea citirilor;
- Poziția de montare;
- Receptori necontorizați;
- Consumuri abuzive;
- Verificarea metrologică.