Contractul CL1 – „Alimentare cu apă şi reţele de canalizare în aglomerarea Piatra Neamţ” a fost atribuit, în data de 27.09.2012, Companiei OCIDE Construccion S.A. Valencia.

Obiectivul acestui contract îl constituie executarea de lucrări la reţeaua de alimentare cu apă şi la reţeaua de canalizare din municipiul Piatra Neamţ, precum şi la reţeaua de canalizare din comuna Dumbrava Roşie.

În cadrul contractului se vor desfăşura următoarele lucrări:

  • Instalarea unei conducte principale noi (circa 7 km, DN 600) pentru alimentarea cu apă potabilă în Municipiul Piatra Neamţ;
  • Reabilitarea a trei staţii de pompare şi instalarea a doua staţii de pompare noi pentru alimentarea cu apă potabilă în Municipiul Piatra Neamţ;
  • Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă din Municipiul Piatra Neamt cu circa 6,6 km, pe 16 străzi;
  • Extinderea reţelei de canalizare din Municipiul Piatra Neamţ cu circa 17,1 km, pe 66 străzi;
  • 12 staţii noi de pompare ape uzate în Municipiul Piatra Neamţ;
  • Înfiinţarea unei reţele de canalizare în comuna Dumbrava Roşie cu o lungime de circa 17,8 km, pe 12 străzi;
  • 3 staţii noi de pompare ape uzate în comuna Dumbrava Roşie.

Termenul de finalizare al contractului este data de 10.05.2015.

Valoarea contractului este de 73.891.107,06 lei, fără TVA, având drept surse de finanţare 79,14 % fonduri europene şi 20,86% cofinanţare naţională.