Contractul CL 3 – „Alimentare cu apă şi reţele de canalizare în Aglomerarea Târgu Neamţ” a fost atribuit, la data de 10.02.2014, ofertantului LUDWIG PFEIFFER Hoch-Tiefbau GmbH&Co.KG

Obiectivul acestui contract îl constituie executarea de lucrări la reţeaua de alimentare cu apă şi la reţeaua de canalizare din oraşul Târgu Neamţ, precum şi la reţeaua de canalizare din comuna Vânători Neamţ.

În cadrul contractului se vor desfăşura următoarele lucrări:

  • în oraşul Târgu Neamţ - extinderea reţelei de apă potabilă cu aproximativ 2,6 km pe 11 străzi, reabilitarea rezervoarelor Cetate, Batalion şi conectarea acestora la sistemul de monitorizare S.C.A.D.A., reabilitarea staţiei de pompare Pometea şi conectarea acesteia la sistemul de monitorizare S.C.A.D.A., extinderea reţelei de canalizare cu aproximativ 20 km pe 37 străzi, construirea a 5 staţii de pompare ape uzate şi conectarea acestora la sistemul de monitorizare S.C.A.D.A.;
  • în comuna Vânători Neamţ - extinderea reţelei de canalizare cu aproximativ 24,3 km pe 30 străzi, construirea a 8 staţii de pompare ape uzate şi conectarea acestora la sistemul de monitorizare S.C.A.D.A.

Contractul s-a încheiat pe o perioadă de 20 luni. Termenul de finalizare este 15.11.2016 (inclusiv 12 luni PND).

Valoarea contractului este de 47.995.043,17 lei, fără TVA, având drept surse de finanţare 79,14 % fonduri europene şi 20,86% cofinanţare naţională.