Contractul CL5 – „Modernizare stații de tratare a apei si apei uzate în Județul Neamț” a fost atribuit, în data de 20.02.2014, firmei Costruzioni Dondi S.p.A. Italia.

Obiectivul acestui contract îl constituie proiectarea şi execuţia lucrărilor: pentru extinderea şi modernizarea a două Staţii de tratare apă uzată, construirea unei noi Staţii de tratare a apei uzate, modernizarea a două Staţii de clorinare a apei precum şi a unui front de captare a apei.

În cadrul contractului se vor desfăşura următoarele lucrări:

În oraşul Târgu Neamţ:

  • Extinderea şi modernizarea Staţiei de epurare a apei uzate Târgu Neamţ la o capacitate de 32458 p.e.

În comuna Vânători:

  • Modernizarea Frontului de captare Lunca, care deserveşte Aglomerarea Târgu Neamţ - Vânători, prin: înlocuirea instalaţiilor de pompare pentru 13 puţuri forate, înlocuirea colectorului telescopic şi instalarea unui sistem SCADA.
  • Modernizarea Stației de clorinare Lunca şi instalarea unui sistem SCADA.

În oraşul Bicaz:

  • Extinderea şi modernizarea Stației de epurare a apei uzate Bicaz la o capacitate de 8739 p.e.

În comuna Taşca:

  • Modernizarea Stației de clorinare Ticoş, care deservește Aglomerarea Bicaz şi instalarea unui sistem SCADA.

În comuna Podoleni:

  • Construirea noii Stații de tratare a apei uzate Podoleni cu o capacitate de 28838 p.e., care va deservi Aglomerarea Săvinești - Roznov.

În orașul Roznov:

  • Demolarea Stației de epurare a apei uzate Roznov (dupa punerea in functiune a SEAU Podoleni).

Contractul s-a încheiat pe o perioadă de 20 luni.

Valoarea contractului este de 45.725.344,29 lei, fără TVA, având drept surse de finanţare 79,14 % fonduri europene şi 20,86% cofinanţare naţională.