Contractul CL6 – „Extinderea şi modernizarea Staţiei de Epurare a Apelor Uzate Roman” a fost atribuit, în data de 28.11.2012, firmei Passavant Roediger GmbH.

Obiectivul acestui contract îl constituie modernizarea şi extinderea pe locaţia existentă a Staţiei de Epurare Ape Uzate a municipiului Roman.

Concret, în cadrul contractului, se vor executa următoarele lucrări:

 • Construirea unui nou canal al influentului, a unei noi clădiri de grătare, a camerei pentru deznisipator şi separator de grăsimi;
 • Instalarea unei noi facilităţi de recepţie şi analiză a nămolului;
 • Reabilitarea decantoarelor primare existente;
 • Înlocuirea sistemului de difuzie de aer cu bule fine în bazinele de aerare;
 • Realizarea treptei terţiare chimice;
 • Modernizarea camerelor de deviere, a staţiei de pompare a nămolului în exces;
 • Reabilitarea îngroşătorului de nămol;
 • Modernizarea fermentatorului anaerob de nămol şi a rezervorului de stocare a biogazului;
 • Construirea unui fermentator anaerob de nămol şi a unui rezervor de stocare a biogazului;
 • Extinderea / modernizarea panoului de distribuţie de joasă tensiune şi realizarea sistemului SCADA;
 • Instalarea unei unităţi de cogenerare.

Durata de execuţie a contractului este de 31,7 luni. Termenul de finalizare este 01.09.2015.

Valoarea contractului este de 42.994.113 lei, fără TVA, având drept surse de finanţare 79,14 % fonduri europene şi 20,86% cofinanţare naţională.