Contractul CL7 – „Alimentare cu apă şi reţele de canalizare în aglomerarea Bicaz”. Acesta face parte din proiectului major a fost atribuit, la data de 26.09.2013, Asocierii S.C. GENERAL CONSTRUCT S.A. – S.C. URBANEX S.A.

Obiectivul acestui contract îl constituie executarea de lucrări la reţeaua de alimentare cu apă şi la reţeaua de canalizare din aglomerarea Bicaz.

În cadrul contractului se vor desfăşura următoarele lucrări:

  • extinderea reţelei de apă potabilă cu aproximativ 2,3 km pe 6 străzi;
  • extinderea reţelei de canalizare cu aproximativ 12,4 km pe 31 străzi;
  • construirea a 3 stații de pompare ape uzate.

Contractul s-a încheiat pe o perioadă de 14 luni. Termenul de finalizare este 31.12.2015 (inclusiv 12 luni PND).

Valoarea contractului este de 10.020.778,91 lei, fără TVA, având drept surse de finanţare 79,14 % fonduri europene şi 20,86% cofinanţare naţională.