Contractul CS 1 - "Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi întocmire documentaţii pentru contracte de lucrări faza II" a fost atribuit, în data de 04.01.2012 Asocierii Tractebel Engineering S.A. & AECOM Ingenieria S.R.L.

Obiectivele specifice contractului sunt:

  • Acordarea de sprijin Operatorului Regional prin proiectarea lucrărilor incluse în Proiect şi întocmirea documentaţiilor tehnice potrivit legislaţiei în vigoare;
  • Acordarea de sprijin Operatorului Regional în activitatea de achiziţionare a contractelor de lucrări incluse în Proiect;
  • Acordarea de sprijin Operatorului Regional în managementul Proiectului pentru implementarea cu succes a acestuia, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare;
  • Asigurarea condiţiilor pentru gestionarea prin sisteme de management moderne şi eficiente a reţelelor de apă şi canalizare din cadrul ariei Proiectului, prin realizarea modelărilor hidraulice şi includerea în sistemul GIS al Operatorului Regional a datelor despre reţelele nou construite;
  • Asigurarea activităţilor de promovare şi conştientizare publică adecvate Proiectului şi informarea corectă a populaţiei privind lucrările de construcţie propuse în Proiect;
  • Asigurarea implementării optime a contractelor de lucrări prin gestionarea calităţii apelor reziduale descărcate în reţeaua publică de canalizare;
  • Asistarea OR în adoptarea planului de acțiune pentru protecția surselor de apă, în reducerea pierderilor din reţelele de apă existente şi în reducerea infiltraţiilor în reţelele de canalizare existente;
  • Asigurarea gestionarii în condiţii optime de mediu a materialelor reziduale generate de procesul tehnologic al staţiilor de epurare reabilitate/extinse şi nou construite;
  • Actualizarea Master Plan-ului de apă şi canalizare pentru judeţul Neamţ, a Studiului de Fezabilitate, a Analizei Cost-Beneficiu şi a Devizului general care au stat la baza elaborării Proiectului;
  • Întărirea capacităţii instituţionale a Beneficiarului.

Termenul de finalizare al contractului este data de 31.12.2015.

Valoarea contractului este de 13.444.702 lei, fără TVA, având drept surse de finanţare 79,14 % fonduri europene şi 20,86% cofinanţare naţională.

Contractul este în curs de implementare.

Ordinul de începere a fost emis la data de 09.01.2012.