Contractul CS 3 - "Auditul anual al proiectului" a fost atribuit, în data de 22.04.2013 firmei S.C. Expert Cont S.R.L.

Obiectul contractului îl reprezintă întocmirea de către auditor, anual, a unor rapoarte de audit trimestriale intermediare, a unui Raport privind Constatările Factuale (RCF) şi a unui Raport Final pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ”.

Termenul de finalizare al contractului este data de 24.04.2016.

Valoarea contractului este de 144.000 lei, fără TVA, având drept surse de finanţare 79,14 % fonduri europene şi 20,86% cofinanţare naţională.

Contractul este în curs de implementare.

Ordinul de începere a fost emis la data de 25.04.2013.