Proiectul Major „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ”, cod CCI Nr. 2009RO161PR016, reprezintă primul pas din măsurile cuprinse în Master Planul privind dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ.

Sectorul tratat de proiect este Mediul, partea de captare, tratare, transport şi distribuţie a apei potabile şi de colectare şi tratare a apelor uzate.

În data de 28.03.2011 s-a semnat Contractul de Finanţare pentru Proiectul Major "Extinderea şi Reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ", în valoare de 107.677.000 euro (453.589.363 lei), din care finanţare europeană 79,14% şi 20,86% cofinanţare naţională.

Obiectivul proiectului îl reprezintă reabilitarea şi extinderea sistemului de captare, tratare şi distribuţie a apei şi a sistemului de colectare şi epurare a apei uzate în aglomerările din judeţ, în scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei, prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu.

Proiectul constă, în principal, în măsuri de reabilitare a captărilor de apă, a staţiilor de clorinare, a conductelor de aducţiune şi a rezervoarelor, construcţia şi reabilitarea staţiilor de pompare şi extinderea sistemelor de distribuţie a apei, precum şi extinderea sistemelor de colectare a apei uzate, incluzând construcţia staţiilor de pompare, extinderea şi reabilitarea staţiilor de epurare apă uzată.

Populaţia beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 237.000 locuitori.

Proiectul major are în componenţă 3 contracte de servicii şi 7 contracte de lucrări.

Contractele ce se deruleaza in cadrul proiectului sunt urmatoarele: