SC APASERV S.A. cu sediul în str. Lt.Drăghiescu, nr.20, mun.Piatra-Neamț anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare stație pompe ape uzate SP 5 – Brantner”, propus a fi amplasat în incinta Depozitului Ecologic, mun. Piatra-Neamț, județul Neamț.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Neamț din Piatra Neamț, P-ța 22 Decembrie nr.5 în zilele de luni – joi, între orele 8,00 – 16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, la sediul U.A.T. Municipiul Piatra-Neamț, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.

23.02.2023                                                                                                                                                   Titular,

                                                                                                                                                              CJ APASERV – S.A.