Data: ziua, luna, anul, data emiterii facturii.

Data scadenței: data până la care trebuie plătită factura, data după care, în caz de neachitare se percep majorări de întârziere.

Perioada facturată: este perioada pentru care a fost facturat serviciul.

Index nou: este ultimul index al contorului citit sau autocitit.

Index vechi: este ultimul index facturat.

Cod client: este marca (numărul) de identificare al utilizatorului (clientului).

Denumirea produselor sau serviciilor:  

  • Apă potabilă;
  • Colectare și epurare apă uzată.

Cantitatea: este consumul de apă/canalizare, în metri cubi.

Prețul unitar: prețul fără taxă pe valoare adăugată.

Factura curentă: valoare factură curentă.

Sold la data: reprezintă valoarea facturilor neachitate până la data.

Majorări: sunt majorările de întârziere calculate la facturile achitate după data scadentă menționată în factură.

Total de plată: soldul la data emiterii facturii curente.

Factura se emite, de regulă, lunar.

Utilizatorii sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor de care au beneficiat, în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor (art.31. din Legea 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare).

Întârzierea în achitarea sumelor datorate, după expirarea acestui termen, atrage majorări a căror valoare se calculează în funcție de cota majorărilor de întârziere stabilite pentru plata obligațiilor față de bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere (art.31. din Legea 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare).

Pentru plata facturii, Apa Serv vă pune la dispoziţie mai multe modalităţi dintre care o puteţi alege pe cea mai convenabilă:

La unităţile BRD
–  Puteţi plăti în numerar sau prin virament intrabancar (dacă sunteţi client BRD) şi prin virament interbancar (dacă sunteţi client al altei bănci) la orice unitate BRD.

La ROBO BRD
–  Puteţi plăti în numerar sau prin card BRD la automatele bancare ROBO amplasate în unităţile BRD. Este necesară factura pentru citirea codului de bare.

La unităţile BCR
–  Puteţi plăti în numerar, cu cardul sau prin transfer bancar la orice unitate BCR.

La unităţile ING Bank
–  Puteţi plăti în numerar, cu cardul sau prin transfer bancar la orice unitate ING Bank.

La oficiile poștale
–  Achitarea facturii se realizează cu numerar. Tranzacția se realizează rapid, comod și în condiții de siguranță, prin scanarea codului de bare de pe factură.

La punctele PayPoint

–  Achitarea facturii se realizează cu numerar, prin scanarea codului de bare de pe factură, în orice punct din rețeaua PayPoint.

La punctele un-doi Centru de plăți

–  Achitarea facturii se realizează cu numerar, prin scanarea codului de bare de pe factură, în orice punct din rețeaua un-doi.

La casieriile ApaServ

–  Puteţi plăti în numerar sau cu cardul prin terminalele de plată POS.

Plata prin Trezoreria Piatra Neamț

      –  Trezoreria Piatra Neamț, în contul RO41TREZ4915069XXX001521.