Începând cu data de 25 mai 2018, Compania Județeană APA SERV SA  aplică prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și  liberă circulație a acestor date.

APA SERV S.A.  vă informează de preocuparea permanentă privind protecția datelor personale ale utilizatorilor (nume, CNP, adresă, numere de telefon, semnătura, adrese de e-mail), în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în ceea ce privește protejarea și securitatea informațiilor.

Având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile Legii 241/2006, furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se realizează doar după încheierea unui contract, Compania se obligă să prelucreze datele personale ale utilizatorilor, în numele și pe seama sa  și exclusiv în legătură cu executarea acestuia.

Astfel, precizăm că datele personale ale utilizatorilor  pot fi utilizate de către APA SERV S.A.  pentru transmiterea facturilor, colectarea creanţelor legate de acestea, soluționarea solicitărilor utilizatorilor, transmiterea corespondenței, informări prin e-mail sau prin mesaje scrise (SMS) sau prin poștă despre acțiunile noastre.

Pe toată durata contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și doar pentru respectarea prevederilor acestuia, comunicăm date către: instanțe judecătorești, autorități publice locale/centrale, cabinete notariale, doar la cererea expresă a acestora.

Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în vigoare de la data de 25 mai 2018 de toate statele Uniunii Europeneconferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene, care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

În plus, din 25 mai 2018, dacă aveți sesizări, reclamații sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale, vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la adresa[email protected] Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Notificare de procesare echitabilă privind datele cu caracter personal aparținând utilizatorilor