ApaServ este operator regional al Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare din județul Neamţ conform Contractului de delegare nr. 13144 din 10.08.2009.

Activităţile principale ale ApaServ reprezintă prestările de servicii pentru:
– captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile;
– colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate.
Aria de operare ApaServ în județul Neamț, este împărţită în trei zone:
–  Zona Sud: Piatra Neamţ – Bicaz;
–  Zona Est: Roman;
–  Zona Nord:Târgu Neamţ.
În prezent compania asigură
– servicii de furnizare a apei potabile în:
–  2 municipii:  Piatra Neamţ, Roman;
–  3 oraşe: Târgu Neamţ, Bicaz, Roznov;
– 26 comune: Alexandru cel Bun, Dumbrava Roşie, Săvineşti, Gârcina, Girov, Dochia, Zăneşti, Bodeşti, Dobreni, Ştefan cel Mare, Taşca, Dragomiresti, Horia, Tămăşeni, Săbăoani, Cordun, Bâra, Ruginoasa, Răuceşti, Grumăzeşti, Vânători, Bălţăteşti, Agapia, Păstrăveni, Timişeşti, Brusturi.
– servicii de colectare şi epurare a apelor uzate în:
–  2 municipii: Piatra Neamţ, Roman;
–  3 orașe:Târgu Neamţ, Bicaz, Roznov;
–  6 comune: Alexandru cel Bun, Dragomiresti, Horia, Sabaoani, Brusturi, Vanatori.

Sistemul de alimentare cu apă potabilă cuprinde ansamblul construcţiilor, terenurilor,  instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotările specifice prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă potabilă.

–  Captări:
      – Surse de adâncime: 12 staţii de captare cu un număr de 184 puţuri cu o capacitate totală instalată de 5.294 mc/h;

      – O sursă de suprafaţă: captarea Bâtca, cu o capacitate totală instalată de 1.110 mc/h; 

  • –  Staţii de tratare a apei brute: 2 complexe de tratare a apei brute cu capacitate instalată totală de 1.466 mc/h;

–  Conducte de alimentare cu apă potabilă: peste  900 km;

–  Rezervoare pentru înmagazinarea apei: 53 rezervoare apă cu un volum total înmagazinat de 60.020 mc;
        –  Staţii de pompare: 33 staţii de pompare a apei potabile cu o capacitate totală de 1mc/s;
        –  Branşamente de apă în numar de 36.850;
        – Monitorizare SCADA zona Piatra Neamţ: principalii parametri de funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă sunt transmişi automat prin radio şi monitorizaţi în dispeceratul central, care este dotat cu mijloace computerizate de achiziţii date, supraveghere şi control.

 

Sistemul de canalizare cuprinde ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare.

–  Racorduri de canalizare în număr de 9.875;

–  Reţele de canalizare: peste 300 km;

–  Staţii de pompare a apelor uzate: 22 staţii de pompare a apelor uzate cu o capacitate totală de 2.020 mc/h;

–  Staţii de epurare a apelor uzate: Staţii de epurare în localităţile Piatra Neamţ, Roman, Târgu Neamţ, Bicaz, Horia, Brusturi, cu o capacitate totală de 5.180 mc/h;

–  Monitorizare SCADA a staţiei de epurare Piatra Neamţ;

 

Sistemul GIS (Sistem Informatic Geografic) poate fi definit ca un sistem informatic ce este utilizat pentru a crea, stoca, prelucra şi analiza informații descriptive tehnice şi de localizare spațială specific sistemelor de alimentare cu apă şi sistemelor de canalizare a apelor menajere.

 

Utilizându-se hărţi topografice scanate, măsurători efectuate în teren şi alte surse de informaţii legate de reţelele de apă şi canalizare, se realizează un sistem integrat, în care elementele grafice (conductele de apă şi canalizare sau căminele de vizitare) sunt interconectate cu o bază de date descriptive conţinând caracteristicile tehnice.

În cadrul Măsurii ISPA (2002-2010) s-a început implementarea sistemului GIS pentru municipiul  Piatra Neamţ.

În cadrul proiectului major “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ” (2010-2015) se continuă implementarea sistemului GIS. Totodată se vor realiza modelările hidraulice și măsurătorile de calibrare pentru rețelele de alimentare cu apă și canalizare din următoarele aglomerări (Piatra Neamţ, Săvineşti-Roznov, Bicaz, Săbăoani, Roman şi Târgu Neamţ).

Obiectivele atinse prin utilizarea aplicației GIS:

–  Crearea unei baze de date geo-spațială pentru identificarea completă a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră aflate în gestiunea operatorului;

–  Creşterea gradului de detaliere al datelor prin unirea tuturor surselor de informaţii;

–  Obţinerea de rapoarte complexe ce constituie instrumente puternice de suport decizional pentru managementul reţelelor de utilităţi publice de apă şi canalizare.

–  Optimizarea accesului clienţilor Companiei la informaţii;

–  Îmbunătăţirea serviciilor furnizate printr-o organizare eficientă şi promptă a activităţilor şi o mai bună utilizare a resurselor în cadrul departamentelor tehnice ale ApaServ.