Compania Judeţeană APA SERV S.A. este operator regional al Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare din județul Neamţ conform Contractului de delegare nr. 13144 din 10.08.2009.

Activităţile principale ale ApaServ reprezintă prestările de servicii pentru:
– captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile;
– colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate.

Sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare a apelor uzate constituie ansambluri tehnologice şi funcţionale integrate care acoperă întregul circuit tehnologic, de la captarea din sursă a apei brute până la evacuarea în emisari a apelor uzate epurate.

Compania Judeţeană Apa Serv S.A. este împărţită în trei zone de operare:

 • Zona Sud: cuprinde sistemul zonal Alexandru cel Bun – Zăneşti, din care fac parte şi sistemele Piatra Neamţ şi Săvineşti – Roznov, alte sisteme locale de alimentare cu apă, precum şi sistemul Bicaz;
 • Zona Nord: cuprinde sistemul Târgu Neamţ din care este alimentat cu apă orașul Târgu Neamţ,  alte comune din apropiere şi sistemele locale ale unor comune;
 • Zona Est: cuprinde sistemul local Roman din care este alimentat cu apă orașul Roman şi sistemul Săbăoani dar şi alte comune din apropierea Romanului.

În prezent compania asigură:

 • servicii de furnizare a apei potabile în :
 • 2 municipii: Piatra Neamţ, Roman;
 • 3 oraşe: Târgu Neamţ, Bicaz, Roznov;
 • 26 comune:Alexandru cel Bun, Agapia, Bîra, Bălţăteşti, Bodeşti, Brusturi, Cordun, Dobreni, Dochia, Dragomirești, Dumbrava Roşie, Gârcina, Girov, Grumăzeşti, Horia, Păstrăveni, Pipirig, Răuceşti, Ruginoasa, Săbăoani, Săvineşti, Ştefan cel Mare, Taşca, Tămăşeni, Vânători-Neamț și Zăneşti.
 • servicii de colectare şi epurare a apelor uzate în:
 • 2 municipii:Piatra Neamţ, Roman;
 • 3 oraşe: Târgu Neamţ, Bicaz, Roznov;
 • 11 comune: Alexandru cel Bun, Agapia, Dumbrava Roşie, Dragomirești, Horia, Săbăoani, Săvineşti, Tămăşeni, Vânători-Neamț, Brusturi şi Zăneşti.

Sistemul de alimentare cu  alimentare cu apă potabilă este un sistem hidrotehnic alcătuit din:

 • Sisteme de captare de apă brută care sunt: de adâncime şi de suprafaţă;
 • Staţii de pompare;
 • Conducte de aducțiune – pentru transportul apei brute de la sursă la stația de tratare;
 • Stații de tratare a apei brute – pentru potabilizarea acesteia și furnizarea în parametri de calitate catre utilizatori;
 • Rezervoare pentru înmagazinarea apei – cantități necesare pentru: rezerva de avarie, compensarea consumului orar, rezerva necesară pentru combaterea incendiilor;
 • Stații de repompare-  pentru asigurarea presiunii necesare în rețeaua de distribuție, pe anumite zone. Asigurarea presiunii se poate asigura și gravitațional;
 • Rețele de distribuție, pentru distribuția apei la consumatori;
 • Branșamente de apă ;
 • Sisteme SCADA – Zona Piatra Neamț, Zona Târgu Neamț, Zona Roman – sisteme de monitorizare a principalilor parametri de funcționare ai mai multor sisteme de alimentare cu apă, ce sunt transmiși automat prin radio, monitorizați în Dispeceratul central, care este dotat cu mijloace computerizate de achiziţii date, supraveghere şi control.

Alimentările cu apă potabilă se realizează atât pentru nevoi gospodărești și nevoi publice, utilizări industriale cât si  pentru combaterea incendiilor.
     Sistemul de canalizarecuprinde ansamblul construcţiilor, terenurilor aferente instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare şi care este alcătuit din:

 • Racorduri de canalizare;
 • Reţele de canalizare;
 • Staţii de pompare a apelor uzate;
 • Staţii de epurare a apelor uzate: Staţii de epurare în localităţile Piatra Neamţ, Roman, Târgu Neamţ, Bicaz, Podoleni, Brusturi, Agapia, Vânători-Neamț;
 • Monitorizare SCADA a staţiilor de epurare.

Sistemul GIS (Sistem Informatic Geografic) poate fi definit ca un sistem informatic ce este utilizat pentru a crea, stoca, prelucra şi analiza informații descriptive tehnice şi de localizare spațială specific sistemelor de alimentare cu apă şi sistemelor de canalizare a apelor menajere.

 

Utilizându-se hărţi topografice scanate, măsurători efectuate în teren şi alte surse de informaţii legate de reţelele de apă şi canalizare, se realizează un sistem integrat, în care elementele grafice (conductele de apă şi canalizare sau căminele de vizitare) sunt interconectate cu o bază de date descriptive conţinând caracteristicile tehnice.

În cadrul Măsurii ISPA (2002-2010) s-a început implementarea sistemului GIS pentru municipiul  Piatra Neamţ.

În cadrul proiectului major “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ” (2010-2015) se continuă implementarea sistemului GIS. Totodată se vor realiza modelările hidraulice și măsurătorile de calibrare pentru rețelele de alimentare cu apă și canalizare din următoarele aglomerări (Piatra Neamţ, Săvineşti-Roznov, Bicaz, Săbăoani, Roman şi Târgu Neamţ).

Obiectivele atinse prin utilizarea aplicației GIS:

–  Crearea unei baze de date geo-spațială pentru identificarea completă a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră aflate în gestiunea operatorului;

–  Creşterea gradului de detaliere al datelor prin unirea tuturor surselor de informaţii;

–  Obţinerea de rapoarte complexe ce constituie instrumente puternice de suport decizional pentru managementul reţelelor de utilităţi publice de apă şi canalizare.

–  Optimizarea accesului clienţilor Companiei la informaţii;

–  Îmbunătăţirea serviciilor furnizate printr-o organizare eficientă şi promptă a activităţilor şi o mai bună utilizare a resurselor în cadrul departamentelor tehnice ale ApaServ.