Legea 51/2006
a serviciilor comunitare de utilităţi publice republicată.
a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare republicată.
privind calitatea apei.
Compania îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu:
–   Legea 31/1990 a societăţilor comerciale republicată;
–   Actul constitutiv;
–   Regulamentul serviciului aprobat prin Hot. ADI AQUA Neamţ;
–   Contractul de delegare a gestiunii.