Branşament de apă – partea din reţeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branşamentul deserveşte un singur utilizator.

Contorul de branşament – este aparatul de măsurare a volumului de apă care trece din reţeaua publică de distribuţie spre consumator, fiind punctul de delimitare a reţelei publice de reţeaua interioară.

Repartitor de costuri – aparat utilizat în imobilele condominiale dotate cu instalaţii interioare de utilizare comune, în scopul individualizării consumurilor şi repartizării pe proprietăţi/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apă înregistrat la nivelul branşamentului imobilului.

Diferențele între contorul de branșament şi repartitorul debitmetric (de costuri), se explică prin:

– Diferențe de clasă de precizie;
– Pierderi de apă între căminul de branșament și instalația blocului sau pierderi pe rețelele și instalațiile interioare;
– Necorelarea citirilor;
– Poziția de montare;
– Receptori necontorizați;
– Consumuri abuzive;
– Verificarea metrologică.
Cantitatea de apă potabilă se stabilește prin citirea contorilor, în sistem paușal (conform Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.29/N/1993) sau în baza consumurilor estimate.
Cantitatea de apă evacuată în rețeaua de canalizare este egală cu cantitatea de apă consumată. Excepție  fac utilizatorii, agenții econmici, la care prin specificul activității desfășurate, face ca o cantitate de apă să ramână înglobată în produsul finit.
Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se emite, cel târziu, până la data de 15 ale lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată.

Pentru utilizatorii asociaţii de proprietari, agenţi economici şi instituţii publice citirea contorilor se efectuează lunar.

 

Pentru utilizatorii cu proprietăţi individuale (casnici), citirea se face odată la 6 luni, în lunile în care nu se efectuează citirea, consumul fiind estimat. Planificarea perioadelor de citire a contorilor pe localităţi care a fost comunicată tuturor utilizatorilor şi care este strict respectată o puteţi vizualiza aici.