1. SISTEMELE PUBLICE DE APĂ POTABILĂ ȘI DE CANALIZARE

I.1 ZONA OPERAŢIONALĂ SUD

I.1.1Sistemul de alimentare cu apă potabilă Zona Sud

Infrastructura de alimentare cu apă din zona SUD asigură alimentarea cu apă potabilă în orașele Piatra-Neamț, Roznov și Bicaz, comunele Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Gârcina, Bodești, Dobreni, Girov, Dochia, Dumbrava Roșie, Săvinești, Zănești, Dragomirești, Tașca.

  Captarea apei brute se realizează din surse subterane și surse de suprafață:

 • Surse de adâncime: apa brută este captată din stratul freatic prin 12 staţii de captare cu un număr de 78 puţuri
 • O sursă de suprafaţă: captarea Bâtca

Prin sistemul zonal Alexandru cel Bun-Zăneşti se asigură alimentarea cu apă potabilă a Municipiului Piatra Neamţ şi a localităţilor învecinate.

Prin sistmul zonal  Bodeşti-Dobreni (sursă de adâncime) – se asigură alimentarea cu apă potabilă a Comunei Dobreni şi a Comunei Bodeşti.

Prin sistemul local Ştefan cel Mare (sursă de adâncime) – se asigură alimentarea cu apă potabilă a Comunei Ştefan cel Mare şi satul Corni din Comuna Bodeşti.

Prin sistemul local Dragomireşti se asigură alimentarea cu apă potabilă a utilizatorilor din satul Hlăpeşti.

Apa potabilă rezultată este transportată în rețea sau în rezervoare de înmagazinare prin stații de pompare și repompare a apei.

I.1.2  Sistemul de alimentare cu apă Bicaz

Sursa de apă brută – captarea Ticoş (la 15 Km de Bicaz)- 6 puţuri, cu 3 rezervoare de înmagazinare (1 rezervor de 2500 mc şi 2 rezervoare de 500 mc).

I.1.3 Sistemul de alimentare cu apă Taşca

Sursa de apă – captarea Ticoş – 2 puţuri, 2 rezervoare de înmagazinare în interiorul staţiei de captare, staţie de pompare (3 pompe).

În localitatea Neagra (Comuna Tașca) -există 1 rezervor de 40 mc cu stație de pompare (2 pompe).

I.1.2 Sistemul de canalizare Zona Sud

Infrastructura existentă de apă uzată Alexandru cel Bun-Podoleni este situată în centrul județului Neamț și include clusterul Piatra Neamț și clusterul Săvinești-Roznov-Podoleni.

Rețeaua de canalizare preia apele uzate menajere provenite de la cartierele de locuințe tip blocuri și de la locuințele individuale, precum și din activitățile administrative și industriale ce se desfășoară pe Zona Sud, în localităţile în care este construită reţeaua de canalizare.

Sistemele de reţele de canalizare cu staţiile de pompare apă uzată şi staţiile de epurare locale:

 • Staţia de epurare Piatra Neamţ
 • Staţia de epurare Bicaz
 • Staţia de epurare Hlăpeşti – 2 SPAU
 • Staţia de epuare Podoleni – 0 SPAU

În Zona Sud există un sistem de canalizare mai complex, ce colectează apa uzată din localităţile Săvineşti-Roznov-Zăneşti și care sunt descărcate în Staţia de epurare Podoleni.

Apele uzate din Zona Piatra Neamţ şi Dumbrava Roşie sunt colectate şi descărcate în Staţia de epurare Piatra Neamţ.

În funcţie de configuraţia sistemului de canalizare, acesta poate avea 0,1, 2, 3  sau mai multe stații de pompare ape uzate (SPAU) respectiv:

 • în Piatra Neamţ – 22 SPAU la care se adugă 5 SPAU de la Ştrand Piatra Neamţ
 • în Alexandru cel Bun – 4 SPAU
 • în Vaduri- 0 SPAU
 • în Dumbrava Roşie – 3 SPAU
 • în Săvineşti – 1 SPAU
 • în Slobozia şi Roznov- 3 SPAU
 • în Zăneşti -1 SPAU
 • în Podoleni – 0 SPAU

I.2.2 Sistem de canalizare-epurare Zona Bicaz

Pompele din Staţiile de Pompare apă uzată (SPAU) sunt echipamente moderne, de ultimă generaţie, dimensionate corespunzător (parametri hidraulici Q şi H optimi), comandate prin convertizoare de frecvenţă, astfel încât eficienţa de utilizare a energiei consumate de la reţea este ridicată. Există 5 (cinci) staţii de pompare ape uzate.

II.ZONA OPERAȚIONALĂ EST

Sistemul zonal de alimentare cu apă Roman este situat în partea de Nord-Est a judeţului Neamţ şi asigură în prezent alimentarea cu apă a locuitorilor din Municipiul Roman şi localităţile Tămăşeni, Horia, Cordun şi Săbăoani.

 II.1       Apă potabilă

II.1.1    Fronturi de captare apă

Captare Pildești – Simionești

Staţia de captare apă Pildeşti – Simioneşti, situată în apropierea municipiului Roman (cca. 8…10 km în direcţia Nord-Vest) şi este alcătuită din două  fronturi de captare, respectiv:

 • Captarea Pildeşti -Simioneşti – front vechi – este amplasată în Zona localităţilor Pildeşti-Simioneşti, pe malul stâng al râului Moldova.

CAPTARE  I -compusă din 32 pompe și 5 chesoane

CAPTARE II -compusă din 34 pompe și 2 chesoane

 • Captarea Simioneşti – front nou – este situată în dreptul localităţii Simioneşti, pe malul stâng al râului Moldova.

CAPTARE III (SIMIONEȘTI) compusă din 28 pompe și un dren în lungime de 1040 m.

În cele trei captări funcționează un număr de 76 pompe, respectiv:

CAPTARE  I = 29 pompe,

CAPTARE  II = 31 pompe,

CAPTARE  III = 16 pompe.

Precizăm:

CAPTARE  I -construită între anii 1964-1967,

CAPTARE II -construită între anii 1975- 1979,

CAPTARE III (SIMIONESTI)- construită între anii 1993-1995.

Fluxul tehnologic este compus din procesul de captare şi pompare a apelor subterane (cu ajutorul pompelor submersibile montate în puţurile forate şi chesoanele săpate din perimetrul staţiei) în reţeaua colectoare, de unde este asigurat necesarul de apă la consumatorii finali (Municipiul Roman şi localităţile Săbăoani şi Cordun).

 1. a) Captarea Horia – are în componenţă 5 puţuri forate, echipate cu pompe submersibile care trimit apa către 2 rezervoare de acumulare (100 mc + 400 mc) de unde sunt alimentaţi consumatorii din localităţile Horia și Cotu Vameş.
 1. b) Captarea Ruginoasa (sistem local-captare proprie)– are în componență 3 puţuri forate (două sunt funcţionale), echipate cu pompe submersibile care trimit apa către 2 rezervoare de acumulare (80 mc + 80 mc) de unde sunt alimentaţi consumatorii din localităţile Ruginoasa şi Bozieni.

II.1.2 Staţii de repompare şi rezervoare de acumulare

 1. a) Municicpiul Roman

Din captarea Pildeşti, prin 3 conducte de aducţiune apa ajunge în două staţii de repompare (Autogară şi Episcopie) unde este stocată în rezervoarele de acumulare (5 rezervoare cu capacitate totală de 20.000 mc) de unde este tratată şi repompată către utilizatorii din aria de deservire.

În Municipiul Roman reţeaua de distribuţie a apei a fost împărţită în 12 sectoare, având ca scop principal izolarea  şi monitorizarea sectorului în cazul unei avarii. În prezent, sunt operabile 7 sectoare în care se pot face manevre de închidere/ deschidere a vanelor pentru izolarea sectoarelor.

 1. b) Cordun- 1 staţie

Alimentarea cu apă brută a stației de repompare Cordun se poate face atât din Captarea Pildeşti-Simioneşti cât şi din aducţiunea Apavital Iaşi. Este înmagazinată în rezervorul de acumulare (capacitate 450 mc), tratată şi mai apoi pompată în reţeaua de distribuţie a localităţii Cordun către utilizatorii din aria de deservire.

 1. c) Săbăoani – 1 stație

Alimentarea cu apă brută a staţiei de repompare Săbăoani se poate face atât din Captarea Pildeşti-Simioneşti cât şi din aducţiunea Apavital Iaşi.

 1. d) Tămășeni şi Adjudeni – 1 staţie

Alimentarea cu apă a staţiei de repompare Tămăşeni se face din aducţiunea Apavital Iaşi.

 1. e) Bîra şi Rediu – 2 staţii

Alimentarea cu apă brută a staţiei de repompare Bîra se face din aducţiunea Apavital Iaşi prin intermediul unei staţii de pompare intermediare situate în localitatea Oţeleni.

 1. f) Horia și Cotu Vameş – 1 staţie

Alimentarea cu apă a staţiei de repompare Horia se face din captarea proprie situată la limita localităţii Horia.

 1. e) Ruginoasa și Bozieni – 1 stație

Alimentarea cu apă a stației de repompare Ruginoasa se face din captarea proprie situată la limita localităţii Ruginoasa.

II..2 Apă uzată

 Reţelele de canalizare colectează  atât apa menajeră cât şi apă pluvială.

 II.2.1 Subsistem canalizare municipiul ROMAN

Sistemul de canalizare este de tip unitar.

În municipiul Roman există 5 staţii de pompare ape uzate (vechi, prescurtat SP-uri), respectiv:

SP1–SUCEDAVA, zona pod Horia, Artera Ocolitoare

SP2–MOLDOVEI

SP3–M.COSTIN, intersecția cu P.Rareș

SP4–V.LUPU, zona Ștrand Municipal

SP5– VIITORULUI

Cu fonduri europene, au fost construite alte 13 stații de pompare apă uzată (SPAU), respectiv:

SPAU nr.1–Prof. D.Mărtinaș, intersecţia cu Fabricii

SPAU nr.2–ISLAZULUI, intersecţia cu Mihai Viteazu și Primăverii

SPAU nr.3–VIȘINILOR

SPAU nr.4–CIOCÂRLIEI

SPAU nr.5–TINOSULUI, intersecţia cu Progresului

SPAU nr.6–CĂRĂMIDĂRIEI

SPAU nr.7–OCNIȚEI

SPAU nr.8–ZAMBILELOR

SPAU nr.9–SALCIEI

SPAU nr.10–PRUNDULUI

SPAU nr.11–TINOSULUI, intersecția cu Mărului

SPAU nr.12–P.RAREȘ, intersecția cu A.Iancu

SPAU nr.13–SUCEDAVA, intersecția cu V.Hugo

Cele 13 stații noi de pompare sunt  complet automatizate și pot fi urmărite și controlate de la distanță prin sistem SCADA. Ele sunt prevăzute cu câte 2 pompe montate în cameră uscată, ce funcționează alternant. Stațiile de pompare au un sistem de separare substanțe solide cu autocurățare la fiecare pornire a pompei.

Apa menajeră și pluvială colectată în colectorul gravitațional principal din str. Bogdan Dragoș se descarcă în stația de epurare a municipiului ROMAN.

Stație de epurare Roman

Stația de epurare este amplasată în municipiul Roman, pe malul drept al râului Siret.  Staţia de epurare Roman este destinată procesării apelor uzate menajere și pluviale colectate și transportate prin rețeaua de canalizare, în vederea evacuării în receptor, râul Siret, a unei ape epurate care să nu producă poluarea acestuia și este de tip mecano-biologică cu treaptă terțiară.

Stația de epurare asigură preluarea apelor uzate de la toată aglomerarea Roman-Săbăoani.

Stația de epurare funcționează după o tehnologie de epurare mecano-biologică, ce cuprinde:

 • Treapta primară de epurare
 • Treapta secundară de epurare
 • Linia nămolului

 II.2.2 Subsistem canalizare HORIA-COTU VAMEȘ

Subsistemul de canalizare menajeră din HORIA-COTU VAMEȘ este compus din reţeaua de colectare transport ape uzate şi 7 stații de pompare, reţele de refulare și 1 stație locală de epurare. Stațiile de pompare (SP1-SP7) sunt montate în serie (SP1 pompează în rețeaua gravitațională aferentă SP2 ș.a.m.d.), iar stația de pompare SP7 se descarcă în stația locală de epurare, situată în satul Cotu Vameș.

II.2.3 Subsistem canalizare SĂBĂOANI

Subsistemul este compus din reţeaua de colectare şi transport ape uzate, 3 stații de pompare vechi și 4 stații de pompare noi, construite cu fonduri europene cât şi reţelele de refulare.

Cele 4 stații de pompare (noi) sunt complet automatizate și pot fi urmărite și controlate de la distanță prin sistem SCADA. Ele sunt prevăzute cu câte 2 pompe montate în cameră uscată, ce funcționează alternant. Stațiile de pompare au un sistem de separare substanțe solide cu autocurățare la fiecare pornire a pompei.

Amplasarea stațiilor de pompare (noi):

SPAU nr.1-Muncii, intersecţie cu Baladelor

SPAU nr.2-Ciocârliei

SPAU nr.3-Muncii, intersecţie cu Luceafărului

SPAU nr.4-Muncii, intersecţie cu Triumfului

Subsistemul de canalizare din Săbăoani se descarcă în rețeaua din municipiul Roman în colectorul gravitațional principal din str. Ștefan Cel Mare -Zona E85.

II.2.4 Subsistem canalizare TĂMĂȘENI-ADJUDENI

Subsistemul de canalizare din TĂMĂȘENI-ADJUDENI este compus din reţeaua de colectare şi transport ape uzate, 10 stații de pompare, reţele de refulare și 1 stație locală de epurare. Transportul apelor menajere în stația de epurare Tămăşeni se realizează prin intermediul unei conducte de refulare.

III. ZONA OPERAȚIONALĂ NORD

Captare Lunca şi Captare Preuteşti, respectiv traseul de distribuţie spre localităţile Agapia, Grumăzeşti, Vânători-Neamţ

III.1    Apă potabilă

III.1.1 Fronturi de captare apă

 1. a) Captare Lunca -Vânători- dată în funcţiune în anul 1972 – pentru orașul Tg. Neamț, Agapia, Grumăzești – cuprinde 2 stații de repompare, una către Grumăzeşti- SP1  şi una care pompează -SP 2-către Agapia, Bălțăteşti  și satul Vânători-Neamţ.

Din captarea Lunca-Vânători se realizează alimentarea rezervorului Cetate 3000 mc  și Satul Vânători-Neamţ prin Staţia de Pompare Lunca care pompează în rezervorul Vânători-Neamţ 400 mc.

Localizare: Frontul de captare este situat în dreptul satului Lunca din comuna Vânători-Neamţ la confluenţa râului Ozana cu pârâul Nemţişor, în amonte de oraşul Târgu Neamţ. Frontul de captare este dispus pe o linie paralelă cu malul stâng al râului Ozana și este compus dintr-un număr de 19 foraje (puţuri) amplasate la o echidistanţă de 60 m şi un cheson.

Din numărul total de foraje existente, numai 12 foraje sunt în funcţiune (7 sunt dezafectate-lipsă apă). Din rețeaua de distribuție a oraşului Tg.Neamţ alimentată de rezervor Cetate (captare Lunca) se pompează apa prin staţia Humuleşti către rezervoarele Agapia 1 (100 mc), Agapia 2 (100 mc), Săcăluşeşti (100 mc), Bălţăteşti (1000 mc) şi Valea Arini (50 mc).

Tot din reţeaua de distribuţie a Oraşului Tg.Neamţ alimentată din rezervor Cetate (captare Lunca) se alimentează staţia de pompare SP1 Grumăzeşti care pompează în Rezervor Grumăzeşti (400 mc)  și staţia de pompare SP2 care alimentează Rezervor  Curichiştea (200 mc).

 1. b) Captare Preuteşti -Timişeşti – dată în funcţiune în anul 1995 (dren paralel cu râul Moldova) alimentează rezervorul Răucești (450 mc) și rezervorul Batalion (5000 mc) Tg. Neamţ.
 1. c) Captare Brusturi – cu două puțuri forate care alimentează comuna Brusturi rezervorul Brusturi (200 mc) din care sunt alimentaţi utilizatorii din Comuna Brusturi.
 1. d) Captare Lunca Nemțisor – sursă de adâncime – 3 puţuri cu 3 pompe şi rezervor Lunca de (200 mc) – pentru satul Lunca și satul Nemţișor.
 1. e) Captare de suprafață cu rezervor – Pipirig – captare de suprafaţă de pe pârâul Dolia cu un rezervor de (550 mc) din care se realizează alimentarea utilizatorilor din Comuna Pipirig (sat Pipirig și sat Boboieşti).
 1. f) Păstrăveni  – Sistemul local Păstrăveni este alimentat cu apă din conducta Apavital Iași, care se acumulează într-un bazin de 450 mc și este furnizată consumatorilor finali printr-o staţie de repompare locală.

În orașul Tg. Neamț există o sectorizare a unei părţi a reţelei de apă, împărţită în șase zone.

 III.2 Apă uzată

 III.2.1 Sistemul de canalizare – epurare ape uzate

Toate colectoarele de ape uzate menajere funcţionează în regim de curgere gravitaţională, cu evacuarea apelor uzate la staţia de epurare. Pentru zonele deservite amplasate la cote mai ridicate evacuarea apelor uzate se  realizează prin intermediul SPAU-rilor (Staţii de Pompare Apă Uzată).

III.2.2 Staţia de epurare ape uzate Tg. Neamţ

Staţia de epurare ape uzate este amplasată în partea de sud-est a oraşului Târgu Neamţ şi ocupă o suprafaţă de cca. 36.000 mp. Staţia a fost proiectată cu posibilităţi de dezvoltare modulat.

Staţia preia apa uzată din oraşul Tg. Neamţ, inclusiv cartierele Blebea şi Humuleştii Noi şi satul Vânători Neamţ. Există un număr de 41 SPAU-uri (Staţie Pompare Apă Uzată).

III.2.3 Staţia de epurare ape uzate Brusturi

Este amplasată în localitatea Poiana din comuna Brusturi şi preia apele uzate din localităţile Brusturi și Poiana.

Pentru preluarea apei uzate din localitatea Brusturi este folosită 1 Stație de Pompare Apă Uzată.

 III.2.4 Staţia de epurare ape uzate Agapia

Este amplasată în localitatea Agapia și preia apele uzate din localitatea Agapia, inclusiv Mănăstirea Agapia. Întreg sistemul de canalizare este gravitaţional.

III.2.5 Staţia de epurare ape uzate Vânători-Neamţ

Este amplasată în localitatea Vânători-Neamţ şi preia apele uzate din localităţile Lunca şi Nemţisor.

Pentru preluarea apelor uzate sunt folosite inclusiv Staţii de Pompare Apă Uzată. Există 8 Staţii de Pompare Apă Uzată (SPAU).