Clarificări Preț Apă
Preț apa potabilă valabil începând cu data de 01-02-2020
Informare suspendare tarife 28 aprilie – 5 iunie 2020
Pret apă potabilă valabil începând cu data de 01-05-2021
Preț apă potabilă valabil începând cu data de 01.05.2022
Pret apa potabila valabil incepand cu 01.09.2023

Tarife canalizare valabile începând cu data de 01-02-2020
Informare suspendare tarife 28 aprilie – 5 iunie 2020
Tarife canalizare valabile începând cu data de 01-05-2021
Tarife canalizare valabile începând cu data de 01.05-2022
Tarif canalizare incepand cu 01.09.2023

Tarife pentru servicii conexe apa potabilă valabile începând cu data de 01-03-2019
Tarife pentru servicii conexe apă potabilă începând cu data de 01-05-2021
Tarife pentru servicii conexe apă potabilă începând cu data de 01-12-2021
Tarife pentru servicii conexe apă potabilă începând cu data de 01-12-2022
Tarifele pentru servicii conexe canalizare valabile incepand cu data de 01-02-2020
Tarife pentru servicii conexe canalizare valabile începând cu data de 01-05-2021
Tarife pentru servicii conexe canalizare valabile începând cu data de 01-12-2021
Tarife pentru servicii conexe canalizare valabile începând cu data de 01.05.2022
Tarife pentru servicii conexe canalizare valabile începând cu data de 01-12-2022
Tarife pentru servicii conexe – canalizare 01.09.2023