1909 – În Piatra Neamţ se construiesc Teatrul de Vară din parcul Cozla şi castelul de apă de pe muntele cu acelaşi nume, primăria împrumutând o sumă de bani pentru alimentarea cu apă a oraşului. Castelul de apă este actualul rezervor R1 de pe strada Ştefan cel Mare, fiind alimentat dintr-o captare de apă din râul Bistriţa, cu Staţie de pompare pe actualul amplasament al Uzinei de Apă şi Staţie de filtre pe actualul amplasament al Jandarmeriei.
1925 – Începe construirea unei galerii de racordare a puţului de captare cu Camera de la Casa Apelor de la Bistriţa şi a unui puţ în curtea Uzinei Electrice.
1964 – Au fost puse în funcţiune rezervoarele: R2 (str.Orhei), R3 (str.Ape Minerale) şi R4 (str. Fermelor).
1968 – Se înfiinţează Întreprinderea Judeţeană de Gospodărie comunală şi locativă Neamţ (I.J.G.C.L).
1976 – S-au pus în funcţiune frontul 2 Captare Vaduri şi rezervoarele: R4’ (str.Orhei), R3’ (str. Ape Minerale), R6 (str. Hangului) şi R5 (Valea Viei).
1990 – I.J.G.C.L. se divide în 11 regii autonome şi societăţi comerciale. Una dintre regiile autonome numită R.A.G.C.L. (Regia autonomă de gospodărie comunală şi locativă) are ca obiect de activitate alimentarea cu apă şi canalizare.
1993 – S-a realizat extinderea Staţiei de Epurare a municipiului Piatra Neamţ.
1994 – S-au unificat regiile de interes local R.A.G.C. (Regia autonomă de gospodărie comunală), R.A.G.L.T.(Regia autonomă de gospodărie locativă şi termică), R.A.D.P.(Regia autonomă a domeniului public) şi R.A.T.U.C. (Transport urban de călători) sub denumirea “Domeniul Public” R.A.
1994 – 1995 – S-a dat în funcţiune Uzina de Apă de la Bâtca Doamnei şi rezervoarele: R2’ (str. Ape Minerale) şi R6’ (str. Hangului).
2002 – Se semnează la Bucureşti Memorandumul de Finanţare între Comisia Europeană şi Guvernul României, pentru extinderea şi reabilitarea sistemului de apă şi de canalizare în Piatra Neamţ (proiectul ISPA 2002 RO 16 P PE 023).
2003 – A luat fiinţă Compania Judeţeană Apa Serv S.A., în temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean nr.19/2003 prin reorganizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, în sistem zonal, în temeiul Legii 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală şi OG. 32/2002 privind serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
2006 – La 1 Martie este preluată activitatea apă – canal de la Oraşul Bicaz.
2009 – Compania Judeţeană Apa Serv Piatra Neamţ devine operator regional în judeţul Neamţ, preluând activitatea de profil din Roman şi Târgu Neamţ.
2010 – Se finalizează Măsura ISPA 2002.
2011 – Se semnează la Bucureşti între Ministerul Mediului şi Compania Judeţeană Apa Serv S.A. contractul de finanţare a proiectului major „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ”
2012 – 2015 – Se derulează proiectul major “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț“ proiect ce cuprinde următoarele lucrări:
– Alimentare cu apă și rețele de canalizare în Aglomerările Piatra Neamț, Săvinești – Roznov, Bicaz, Tg. Neamț;
– Extinderea rețelelor de canalizare în Roman și Săbăoani; Modernizare stații de tratare a apei potabile și a apei uzate în Județul Neamț ( Tg. Neamț, Bicaz, Săvinești – Roznov);
– Extinderea și modernizarea Stației de Epurare a Apelor uzate Roman.